Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Καλλιέργεια και χαρακτηρισμός εγχώριων ποικιλιών και πληθυσμών σκόρδου με χρήση μορφολογικών περιγραφητών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπασωτηρόπουλος, Bασίλης
dc.contributor.author Βόγκλης, Διονύσης
dc.contributor.author Κρομμύδας, Παναγιώτης
dc.date.accessioned 2018-12-06T12:06:40Z
dc.date.available 2018-12-06T12:06:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7260
dc.description.abstract Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο μορφολογικός χαρακτηρισμός με χρήση μορφολογικών περιγραφητών IPGRI (Ιnternational Plant Genetic Resources Institute) και UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants), καθώς και ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των κυριότερων θρεπτικών στοιχείων στις σκελίδες των βολβών εγχώριων γονοτύπων σκόρδου που καλλιεργήθηκαν σε αγρό στα Καβάσιλα Ηλείας. Μελετήθηκαν τριάντα τέσσερις εγχώριοι πληθυσμοί σκόρδου με τη χρήση τριάντα τριών μορφολογικών χαρακτήρων, ενώ επιπλέον, αξιολογήθηκαν τρεις ποιοτικοί χαρακτήρες (ξηρά ουσία, ολικά διαλυτά στερεά και η περιεκτικότητα χλωροφύλλης στο φύλλο). Είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι ο δείκτης φαινοτυπικής ποικιλομορφίας κατά Shannon-Weaver (Η΄) αποκάλυψε ένα ευρύ φάσμα ποικιλομορφίας μεταξύ των πληθυσμών σκόρδου, με μέσο όρο 0,79 για τον αγρό των Καβασίλων Ηλείας. Σύμφωνα με την ανάλυση των κύριων συνιστωσών (PCA) έχουν εξαχθεί επτά κύριες συνιστώσες που εξηγούν το 70,90% της ολικής παραλλακτικότητας. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η φαινοτυπική παραλλακτικότητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η γνώση της ποικιλότητας και ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των πληθυσμών σκόρδου θα συμβάλουν στην προστασία τους από τη γενετική διάβρωση, αλλά και την αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού υλικού σε προγράμματα βελτίωσης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Σκόρδο, Καλλιέργεια - Υλικά και μέθοδοι el
dc.subject Σκόρδο - Μορφολογικοί περιγραφητές el
dc.title Καλλιέργεια και χαρακτηρισμός εγχώριων ποικιλιών και πληθυσμών σκόρδου με χρήση μορφολογικών περιγραφητών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου