Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Επίδραση της πυκνότητας αβγών τσιπούρας, στις αποδόσεις των επωάσεων σε στάσιμα νερά.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κλαδάς, Ιωάννης
dc.contributor.author Ασπετάκη, Ελένη Α.Μ. 11673
dc.date.accessioned 2019-01-14T10:05:07Z
dc.date.available 2019-01-14T10:05:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7329
dc.description.abstract Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας στόχο είναι η διερεύνηση των ορίων της τεχνικής της επώασης πελαγικών αβγών θαλασσινών ψαριών σε στάσιμα νερά , σε σχέση με την πυκνότητα τους, με χρήση φυτοπλαγκτού ως εξυγιαντικού παράγοντα. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους, δηλαδή την επώαση αβγών και την παραγωγή νυμφών στο εργαστήριο, καθώς μπορεί να παράγει με ασφάλεια 60 έως 90% βιώσιμες νύμφες ηλικίας 3 ημερών, σε μία μεγάλη γκάμα συγκεντρώσεων αβγών και σε πολύ ικανοποιητικές συνθήκες ποιότητας νερού. Το διαθέσιμο οξυγόνο επηρεάζεται ελαφρά μόνον από τις μεγάλες συγκεντρώσεις αβγών ανα λίτρο, ενώ, από τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αλλαγές στις υπόλοιπες παραμέτρους ποιότητας του νερού. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας επώασης αποδείχτηκε το πλέον προβληματικό ζήτημα της όλης προσπάθειας, καθώς η θερμορύθμιση του χώρου αποδείχτηκε αναποτελεσματική. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι με τον υπάρχοντα εξοπλισμό δεν μπορούμε να οργανώσουμε επωάσεις αβγών στον χώρο του εργαστηρίου για πειραματικούς σκοπούς. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Βιολογία τσιπούρας el
dc.subject Επώαση αβγών el
dc.subject Καλλιέργεια φυτοπλαγκτού el
dc.title Επίδραση της πυκνότητας αβγών τσιπούρας, στις αποδόσεις των επωάσεων σε στάσιμα νερά. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου