Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οικονομοτεχνική μελέτη για την κατασκευή θερμοκηπίου 1 στρέμματος για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσιφοπανόπουλος, Φώτιος
dc.contributor.author Αντωνιάδης, Κυριάκος
dc.date.accessioned 2019-02-01T10:33:26Z
dc.date.available 2019-02-01T10:33:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7406
dc.description.abstract Το αντικείμενο της εργασίας που ακολουθεί είναι μια οικονομοτεχνική μελέτη με θέμα την κατασκευή μιας θερμοκηπιακής μονάδας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας μου, στην περιοχή Περιβόλα του Δήμου Πατρών. Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τέσσερις ενότητες στις οποίες παρουσιάζονται στοιχεία γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την υπό κατασκευή θερμοκηπιακή μονάδα. Αρχικά δίνονται κάποια γενικά στοιχεία για την τοποθεσία της εγκατάστασης και ακολουθεί μια αναφορά για τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας της μονάδος, καθώς και μια αναλυτική αναφορά στην κάθε μια παραγωγική περίοδο του έτους. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα υλικά κατασκευής, ο απαραίτητος εξοπλισμός και η θεμελίωση του θερμοκηπίου και δίνονται σε ξεχωριστή ενότητα όλα τα στοιχεία της τεχνοοικονομικής μελέτης της προς κατασκευής μονάδας. Τέλος, δίνονται τα οικονομικά αποτελέσματα παραγωγής της προαναφερθείσας μελέτης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, Κατασκευή - Τεχνοοικονομική μελέτη el
dc.title Οικονομοτεχνική μελέτη για την κατασκευή θερμοκηπίου 1 στρέμματος για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου