Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μελέτη των μυδιών (Mytilus sp.) στον Αμβρακικό Κόλπο

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ράμφος, Αλέξιος
dc.contributor.author Θεοδώρου, Ευαγγελία Α. Μ. 11929
dc.date.accessioned 2019-02-06T09:54:51Z
dc.date.available 2019-02-06T09:54:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7415
dc.description.abstract Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι μια ημίκλειστη λεκάνη στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, με ιδιαίτερα τοπογραφικά, υδρολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά. Στο ανώτερο τμήμα της υποπαραλιακής ζώνης και ιδιαίτερα όπου υπάρχει σκληρό υπόστρωμα, η μακροζωοβενθική βιοκοινωνία χαρακτηρίζεται κατά τη θερμή περίοδο (Απρίλιος – Ιούλιος) από την έντονη παρουσία μυδιών τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλο το διαθέσιμο υπόστρωμα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του πληθυσμού των μυδιών στο βραχώδες υπόστρωμα της ανώτερης υποπαραλιακής ζώνης, στο δυτικό τμήμα του Αμβρακικού Κόλπου από τη στιγμή της εγκατάστασης του γόνου (Άνοιξη) έως και την εξαφάνιση της βιοκοινωνίας (Ιούλιος). Κατά την περίοδο Απρίλιος – Ιούλιος 2017, πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες δειγματοληψίες μυδιών και εκτιμήθηκε η αφθονία τους στο βραχώδες υπόστρωμα και τα πληθυσμιακά (νωπό βάρος) και βιομετρικά (μήκος κελύφους) χαρακτηριστικά τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν σταδιακή μείωση της αφθονίας των μυδιών (146320 άτομα/m2 τον Απρίλιο - 32100 άτομα/m2 τον Ιούλιο), αύξηση του μεγέθους των μυδιών (3.6mm τον Απρίλιο – 9.7mm τον Ιούλιο) και του μέσου ατομικού βάρους (0.05g τον Απρίλιο – 0.5g τον Ιούλιο). Η βιοκοινωνία παρουσίασε μαζική θνησιμότητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας, τον Αύγουστο. ABSTRACT Amvrakikos Gulf (Ionian Sea, Western Greece) is a semi-enclosed basin with specific topographic, hydrological and biological characteristics. On its upper littoral zone, and especially on hard substrates, the macrozoobenthic community is characterized by the seasonal dominance of mussel spat which cover almost all of the available substrate during the warm season (April – July). The present study aims to study the mussel population characteristics in the upper littoral zone in the western part of Amvrakikos Gulf during the warm period. Monthly sampling was performed from April 2017 (mussel spat establishment) to July 2017 (mussel disappearance). During this period, the population (abundance, total weight) and biometric (shell length) characteristics were estimated. During the study period, population abundance showed a decreasing trend (146320 ind/m2 in April - 32100 ind/m2 in July), shell length (3.6mm in April – 9.7mm in July) and individual weight (0.05g in April – 0.5g in July) presented an increase. During August, the mussel community disappeared almost entirely due to high temperature. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Μύδια ( Μελέτη περίπτωσης ) - Μεθοδολογία el
dc.subject Mytilus Edulis el
dc.subject Mytilus Galloprovincialis el
dc.title Μελέτη των μυδιών (Mytilus sp.) στον Αμβρακικό Κόλπο el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου