Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση της θερμοθεραπείας της κρυοθεραπείας και της εναλλαγής θερμού-ψυχρού δινόλουτρο στην λειτουργικότητα της ποδοκνημικής ασθενών με ιστορικό διαστρέμματος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Χατζηκωνσταντής, Παναγιώτης Α.Μ. 1978
dc.contributor.author Κοσκινάς, Ελευθέριος Α.Μ. 2041
dc.contributor.author Ανδρώνης, Μιχάλης Α.Μ. 1980
dc.date.accessioned 2019-04-16T07:48:00Z
dc.date.available 2019-04-16T07:48:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7554
dc.description.abstract ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την διερεύνηση της επίδρασης της θερμοθεραπείας , της κρυοθεραπείας και της εναλλαγής θερμού- ψυχρού δινόλουτρου στην λειτουργικότητα της ποδοκνημικής άρθρωσης σε ασθενείς με ιστορικό διαστρέμματος τα τελευταία πέντε χρόνια . ΔΕΙΓΜΑ Στην έρευνα συμμετείχαν 15 φοιτητές (12 άντρες ,3 γυναίκες ) του τμήματος ΑΤΕΙ Αιγίου Φυσικοθεραπείας από 19 εώς 25ετών με ιστορικό διαστρέμματος τα τελευταία πέντε χρόνια ΜΕΘΟΔΟΣ Οι δοκιμαζόμενοι υποβλήθηκαν κατόπιν δεκάλεπτου ζεστάματος με στατικό ποδήλατο σε τρείς παρεμβάσεις φυσικών μέσων (κρυοθεραπεία, θερμοθεραπεία, contrast bath ) με τη χρήση δινόλουτρου και σε τρείς λειτουργικές δοκιμασίες (one leg hop test, chronojump , star excursion balance test ) πριν και μετά την παρέμβαση. Η χρήση των φυσικών μέσων πραγματοποιήθηκε μόνο στο κάτω άκρο με ιστορικό διαστρέμματος και το χρονικό κενό μεταξύ των παρεμβάσεων ήταν 7 ημέρες . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι ότι οι παρεμβάσεις των φυσικών μέσων δεν επηρεάζουν σημαντικά την λειτουργικότητα και την ισορροπία της ποδοκνημικής . Παρόλα αυτά υπήρχαν κάποιες ενδείξεις ότι το contrast bath είχε θετικές επιδράσεις στην λειτουργικότητα και ισορροπία ενώ η κρυοθεραπεία αρνητικές . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για την εκπόνηση περαιτέρω ερευνητικών εργασιών για την διερεύνηση της επίδρασης των τριών φυσικών μέσων στην λειτουργικότητα της ποδοκνημικής και στην ισορροπία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Διάστρεμμα el
dc.subject Θερμοθεραπεία el
dc.subject Κρυοθεραπεία el
dc.subject Φυσικοθεραπευτιική προσέγισση el
dc.subject Φυσικά μέσα el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Η επίδραση της θερμοθεραπείας της κρυοθεραπείας και της εναλλαγής θερμού-ψυχρού δινόλουτρο στην λειτουργικότητα της ποδοκνημικής ασθενών με ιστορικό διαστρέμματος el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου