Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Εφαρμογή του μοντέλου, LandGEM (Landfill Gas Emissions Model) για τον υπολογισμό της ποσότητας των οργανικών ενώσεων, εκτός μεθανίου (NMOCs- Non Methane Organic Compounds) που παράγονται σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου