Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αξιολόγηση διαδικασιών φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης με συσκευές ενδοδιαθερμίας μέσω ελέγχου απόδοσης λειτουργικότητας από τους χειριστές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.author Κυριακίδης, Αθανάσιος Α.Μ.2175
dc.contributor.author Μπεσίρη, Αφροδίτη Α.Μ. 2193
dc.date.accessioned 2019-11-13T08:39:51Z
dc.date.available 2019-11-13T08:39:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7943
dc.description.abstract Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο της Φυσικοθεραπείας όλο και περισσότερες πατέντες και μηχανήματα εμφανίζονται στην Φυσικοθεραπευτική δράση και είτε αντικαθιστούν είτε συμπληρώνουν τις ήδη πιστοποιημένες τεχνικές. Με αφορμή αυτό το καθεστώς της συνεχώς αναπτυσσομένης τεχνολογίας της Υγείας θα θέλαμε να θίξουμε το θέμα της αποτελεσματικότητας των νέων σχετικά συσκευών υπερθερμίας(Te.C.A.R) στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων, όσο και το αν γίνεται σωστή χρήση των συσκευών αυτών από τους ιδίους τους χειριστές.Με τον όρο ορθή χρήση αναφερόμαστε στο αν τηρούνται τα πρωτόκολλα προστασίας, αν γίνεται σωστή εκπαίδευση των χρηστών, όσο και το ποσοστό της ακτινικής επιβάρυνσης που εκτίθενται από την συνεχή χρήση του Te.C.A.R. Η έρευνα μας αποτελεί κομμάτι της Μεικτής έρευνας μιας και θα διερευνηθούν ποσοτικά-στατιστικά στοιχειά που αφορούν την ποσοτικοποίηση του πόνου από τους ασθενείς, τον αριθμό χρηστών και των μηχανημάτων σε κάθε φυσιοθεραπευτικό εργαστήριο και αλλά ποσοτικά στοιχειά ,όπως και θα αναλυθούν ποιοτικοί παράγοντες που αφορούν την εκπαίδευση την ειδίκευση και τον βαθμό προστασίας των χρηστών. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την κατανόηση των βασικών φυσικών αρχών λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρήση Η/Μ πεδίων στην Φυσικοθεραπευτική δράση όσο και οι επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας στο ανθρώπινο οργανισμό και ποια πρωτοκολλά ασφάλειας υπάρχουν και τηρούνται για την προστασία των χρηστών. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η χρήση της συσκευής υπερθερμίας Te.C.A.R στον τομέα της φυσικοθεραπείας και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Αναφέρονται οι τρόποι εκπομπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, οι διαθέσιμοι παράμετροι χρήσης της και οι διαφορετικές θέσεις που μπορεί να υιοθετήσει ο ασθενής κατά την διάρκεια εφαρμογής της. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις ενδείξεις αλλά και τις αντενδείξεις χρήσης της. Το τέταρτο κεφάλαιο καλύπτει την ερευνητική μας εργασία για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας TECAR και την ασφαλή και ορθή χρήση από τους επαγγελματίες υγείας. Παρουσιάζονται τα μέσα εκπόνησης της έρευνας, το προφίλ των συμμετεχόντων καθώς και τα αποτελέσματα. Εν κατακλείδι, συνοψίζονται τα τελικά συμπεράσματα της έρευνάς μας και παρουσιάζονται οι βιβλιογραφικές παραπομπές. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Υπερθερμία(Te.C.A.R) el
dc.subject Ηλεκτρομαγνητικά πεδία el
dc.subject Φυσικοθεραπεία el
dc.subject Ακτινοβολία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Αξιολόγηση διαδικασιών φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης με συσκευές ενδοδιαθερμίας μέσω ελέγχου απόδοσης λειτουργικότητας από τους χειριστές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου