Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η αποτελεσματικότητα των δια χειρός τεχνικών manual therapy σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος: μια συστηματική ανασκόπηση

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Λιβιεράτου, Ελπινίκη Α.Μ. 2178
dc.contributor.author Τσόκανος, Αλέξιος Α.Μ. 2238
dc.date.accessioned 2019-11-22T11:59:11Z
dc.date.available 2019-11-22T11:59:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7962
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ), που αποτελεί μία από τις συχνότερες ασθένειες εκφυλιστικού τύπου, είναι μία προοδευτικού τύπου νόσος. (Προσβάλλει κυρίως μεγάλου τύπου αρθρώσεις του σώματος, όπως το ισχίο και το γόνατο, οι οποίες επιβαρύνονται ιδιαίτερα από διάφορες δραστηριότητες και είναι υπεύθυνες τόσο για την απορρόφηση των φορτίων αυτών όσο και την ομαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους). Εμφανίζεται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες, έχοντας ως κύρια συμπτώματα τον πόνο, την δυσκαμψία και την μειωμένη λειτουργικότητα. Για την θεραπεία της ΟΑ έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές και μέθοδοι φυσικοθεραπείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές μαλακών μορίων, θεραπευτική άσκηση και τεχνικές χειροθεραπείας. Σκοπός: O σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δια χειρός τεχνικών manual therapy σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Επιμέρους στόχοι αυτής της ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του manual therapy ως προς το εύρος τροχιάς της άρθρωσης, τον πόνο του ασθενή και την λειτουργικότητά του. Μεθοδολογία: Για την διεκπεραίωση της συστηματικής ανασκόπησης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μηχανές αναζήτησης όπως PubMed, CENTRAL και PEDro με στόχο τη συλλογή πιο έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Τα κριτήρια εισόδου της συστηματικής ανασκόπησης περιλαμβάναν τυχαιοποιημένες μελέτες «randomized controlled trials», έρευνες στην αγγλική γλώσσα που εξέτασαν ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος, ανεξαρτήτως φύλου, σε προεγχειρητική κατάσταση. Στην ανασκόπηση δεν συμπεριλήφθηκαν (κριτήρια αποκλεισμού) έρευνες που είχαν εξετάσει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΟΑ χωρίς την εφαρμογή των δια χειρός τεχνικών manual therapy και έρευνες που εξέτασαν ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα σε περισσότερες από μία διφορετικές αρθρώσεις και ασθενείς με αρθροπλαστική γόνατος. Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας, συγκεντρωτικά, καταλήγουν στη μείωση του πόνου και στην βελτίωση της λειτουργικότητας με την εφαρμογή των δια χειρός τεχνικών βραχυπρόθεσμα και πιθανόν μακροπρόθεσμα. Διαπιστώθηκαν σημαντικές μεταβολές στις κλίμακες «VAS» και «WOMAC» στη συμπτωματολογία του πόνου και στη γενικευμένη λειτουργικότητα αντίστοιχα και αύξηση σημειώθηκε στο εύρος κίνησης της άρθρωσης του γόνατος. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Οστεοαρθρίτιδα γόνατος el
dc.subject Manual therapy el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.subject knee osteoarthritis el
dc.subject knee arthritis el
dc.subject mobilisation el
dc.subject Rom el
dc.subject Womac el
dc.title Η αποτελεσματικότητα των δια χειρός τεχνικών manual therapy σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος: μια συστηματική ανασκόπηση el
dc.title.alternative The efficacy of manual therapy on patients with knee osteoarthritis: a systematic review el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου