Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ & ΖΑΙΜΗ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΡΟΥΜΠΙΕΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
dc.contributor.author ΝΕΣΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ΣΩΤΗΡΙΟΣ/6840
dc.contributor.author ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ/5776
dc.date.accessioned 2019-11-27T10:49:48Z
dc.date.available 2019-11-27T10:49:48Z
dc.date.issued 2019-11
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7966
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση, η αποκατάσταση και επανάχρηση ενός παλαιού κτιρίου στο κέντρο της Πάτρας. Η αποτύπωση αφορά στην απόδοση μιας υπαρκτής κατασκευής, απόρροια των μετρήσεων και του σχεδιασμού, αποδεικνύοντας και επαληθεύοντας τις διαστάσεις του. Επίσης, εμπεριέχει τη λεπτομερή καταγραφή των μορφολογικών και δομικών χαρακτηριστικών καθώς και των διακοσμητικών στοιχείων του κτίσματος. Η χρήση συμβατικών μορφών σχεδίου τα οποία χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν τον δομικό χαρακτήρα ενός κτίσματος, όσον αφορά στη κατασκευαστική και δομική του κατάσταση είναι αναγκαία, καθώς οι συγκεκριμένες ιδιότητες και γνωρίσματα του κτιρίου, είναι απαραίτητο να αποδίδουν την τωρινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η αποκατάσταση ενός κτίσματος αφορά σε όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν με σκοπό τόσο την συντήρηση όσο και την προσαρμογή του στην νέα χρήση. Για αυτό τον λόγο οι εργασίες αποκατάστασης ταξινομούνται σε δύο βασικές κατηγορίες οι οποίες αφορούν την στατική επάρκεια του κτίσματος και την αποκατάσταση καταστροφών ή βλαβών. Η Πάτρα είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και αποτελεί ένα σημαντικό πολιτισμικό και οικονομικό κέντρο, με πλούσια ιστορική και αρχιτεκτονική εξέλιξη. Ωστόσο, η πόλη έχει πληγεί από αρκετούς σεισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στη κατάσταση των κτιρίων της περιοχής. Τέλος, στα δύο τελευταία κεφάλαια παρουσιάζονται οι εργασίες αποκατάστασης που θα πραγματοποιηθούν καθώς και η πρότασή μας σχετικά με την επανάχρηση του κτίσματος. el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.subject Αποτύπωση el
dc.subject αποκατάσταση el
dc.subject Επανάχρηση el
dc.subject Πάτρα el
dc.subject Δόμηση el
dc.title ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ & ΖΑΙΜΗ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου