Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο ρόλος των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην προσωπο-ωμο-βραχιόνιο μυϊκή δυστροφία. Ανασκόπηση αρθρογραφίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φαράντου, Χαρίκλεια
dc.contributor.author Χαραλαμπίδης, Χρήστος Α.Μ. 2074
dc.date.accessioned 2019-12-05T08:44:56Z
dc.date.available 2019-12-05T08:44:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7968
dc.description.abstract Εισαγωγή: H πρόσωπο-ώμο-βραχιόνιο μυϊκή δυστροφία (Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy – FSHD) είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μυϊκές δυστροφίες .Στόχος της ανασκόπησης αρθρογραφίας είναι να γίνει μία λεπτομερής έρευνα όπου θα διαπιστωθούν τα αίτια, τα συμπτώματα, η διάγνωση καθώς και η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην συγκεκριμένη πάθηση. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν και να αναλυθούν οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της πρόσωπο-ώμο-βραχιόνιο μυϊκής δυστροφίας. Ακόμη θα γίνει πλήρη αναφορά για τα προβλήματα που εμφανίζονται στα άνω άκρα και γενικά η συμπτωματολογία της πάθησης, καθώς και τα αίτια, ο τρόπος διάγνωσης και οι τύποι ασκήσεων που χρησιμοποιούνται. Μεθοδολογία: Η στρατηγική αναζήτησης για την πραγματοποίηση της εργασίας έχει να κάνει με ένα ποικίλο πρόγραμμα ασκήσεων καθώς και διάφορα προγράμματα αποκατάστασης και τεχνικές που θα είναι πλήρως επιστημονικά αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες. Για την εκπόνηση της παρούσας ανασκόπησης αρθρογραφίας θα χρησιμοποιηθούν άρθρα τα οποία θα αναζητηθούν από την παγκόσμια βάση δεδομένων PubMed και Google Scholar. Κριτήρια εισαγωγής άρθρων είναι μελέτες που ερεύνησαν ασθενείς με FSHD στους οποίους εφαρμόστηκε πρόγραμμα άσκησης μέσω του οποίου παραθέτονται οι αποτελεσματικότερες λύσεις, οι προτεινόμενες οδηγίες για την αναπνευστική φυσικοθεραπεία καθώς και για την αντιμετώπιση του πόνου. Συμπεράσματα: Ο φυσιοθεραπευτικός ρόλος αποτελεί την αναγνώριση, αξιολόγηση και την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο ενώ παράλληλα λόγω της μειωμένης κινητικότητας των ασθενών στη συγκεκριμένη πάθηση είναι και η βελτίωση της κινητικότητας. Μελέτες αποδεικνύουν ότι η άσκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών ενώ παράλληλα βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία τους. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Μυοπάθεια el
dc.subject Προσωπο-ωμο-βραχιόνιο μυϊκή δυστροφία el
dc.subject Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση el
dc.subject Αναδυόμενες θεραπείες el
dc.subject Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy  el
dc.subject Physical therapy el
dc.subject Rehabilitation el
dc.subject Exercise  el
dc.title Ο ρόλος των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην προσωπο-ωμο-βραχιόνιο μυϊκή δυστροφία. Ανασκόπηση αρθρογραφίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου