Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάπτυξη φυτών πιπεριάς τουρσί σε διάφορους τύπους εδαφών με ενσωμάτωση εδαφοβελτιωτικών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Λιόπα - Τσακαλίδη, Αγλαϊα
dc.contributor.author Παπαδόπουλος, Γεώργιος Α.Μ. 11697
dc.date.accessioned 2020-01-29T09:57:09Z
dc.date.available 2020-01-29T09:57:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8020
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το πειραματικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος περιέχει τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή του φυτού την καταγωγή με το ιστορικό, την γεωγραφική εξάπλωση μια μικρή περιγραφή της πιπεριάς σταυρός. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται: σε όξινα και αλκαλικά εδάφη και στην συνέχεια δίνεται μια περιγραφή στον βιοάνθρακα (biochar) στη χιτίνη (chitin), και στην ζωική κοπριά προβάτου και αλόγου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται γενικά στοιχεία για τη βλαστικότητα των σπόρων, την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Στο πειραματικό μέρος παρουσιάζεται η μελέτη της επίδρασης α) 0%, 2%, 4%, 6%, 8% και 10% βιοάνθρακα (biochar), β) 0%, 2%, 3%, 4% χιτίνης (chitin) στους 24 οC και 28 οC σε θάλαμο ανάπτυξης και γ) της ενσωμάτωσης δύο ειδών ζωικής κοπριάς, γα) 0%, 2%, 3%, 4% κοπριά αλόγου ή γβ) προβάτου στους 24 οC και 28 οC σε όξινα και αλκαλικά εδαφικά υποστρώματα στη βλάστηση των σπόρων και στην αύξηση των φυταρίων πιπεριάς τουρσί. Ο βιοάνθρακας και στις δυο θερμοκρασίες αύξησε τη βλαστική ικανότητα και η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη στη χαμηλή θερμοκρασία των 24 οC. Η παρουσία του βιοάνθρακα και στις δυο θερμοκρασίες αύξησε το ύψος των φυταρίων. Στο όξινο έδαφος η βλαστική ικανότητα ήταν 26%, και στο αλκαλικό έδαφος 49%. Το ύψος των φυταρίων στο όξινο έδαφος ήταν πολύ μικρό και η προσθήκη του βιοάνθρακα αύξησε σημαντικά το μήκος σε όλα τα υποστρώματα. Αντιθέτως στο αλκαλικό έδαφος το ύψος των φυταρίων ήταν μεγαλύτερο του όξινου και η παρουσία του βιοάνθρακα μείωσε το ύψος των φυταρίων. Η χιτίνη και στις δυο θερμοκρασίες μείωσε την βλαστική ικανότητα των σπόρων και τα ύψη των φυταρίων. Η βλαστική ικανότητα της πιπεριάς τουρσί στο όξινο εδαφικό υπόστρωμα ήταν 42% και στο αλκαλικό ήταν 82%. Η προσθήκη 2% και 3% χιτίνης στα όξινα εδαφικά υποστρώματα αύξησε το ύψος των φυταρίων και την βλαστική ικανότητα των σπόρων, η οποία ήταν 52% και 57% αντίστοιχα. Στα αλκαλικά εδαφικά υποστρώματα η προσθήκη 3% και 4% χιτίνης μείωσε την βλαστική ικανότητα των σπόρων και το ύψος των φυταρίων, το οποίο ήταν ίδιο σε όλα τα ποσοστά προσθήκης της χιτίνης. Η ζωική κοπριά (αλόγου ή προβάτου) και στις δυο θερμοκρασίες μείωσε την βλαστική ικανότητα των σπόρων. Στους 28 οC η βλαστική ικανότητα των σπόρων στα ζωικά υποστρώματα ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη στους 24 οC. Η παρουσία της κοπριάς αλόγου και στις δυο θερμοκρασίες αύξησε το ύψος των φυταρίων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μάρτυρα. Η κοπριά προβάτου μείωσε σημαντικά το ύψος των φυταρίων στους 24 οC σε σύγκριση με το μάρτυρα και στους 28 οC τα φυτάρια δεν αναπτύχτηκαν. Επίσης αυξήθηκε η βλαστική ικανότητα των σπόρων παρουσία της κοπριάς αλόγου στο όξινο εδαφικό υπόστρωμα σε σύγκριση με το μάρτυρα. Το ύψος των φυταρίων στις όξινες εδαφικές συνθήκες με ζωική κοπριά αυξήθηκε ενώ μειώθηκε στις αλκαλικές συνθήκες σε σύγκριση με το μάρτυρα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Βιοάνθρακας (Biochar) el
dc.subject Ζωική κοπριά el
dc.subject Καλλιέργεια πιπεριάς el
dc.title Ανάπτυξη φυτών πιπεριάς τουρσί σε διάφορους τύπους εδαφών με ενσωμάτωση εδαφοβελτιωτικών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου