Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συγκριτική με άλλα μικροφύκη καλλιέργεια του αλοανθεκτικού χλωροφύκους Asteromonas gracilis και χρήση του ως θρεπτικό υπόστρωμα ηθμοφάγων οργανισμών.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Χώτος, Γεώργιος
dc.contributor.author Καρακαλπάκης, Ευστάθιος Α.Μ. 11704
dc.contributor.author Σταγάκη, Μαρία Α.Μ. 11645
dc.contributor.author Τύρου, Λυδία - Αναστασία Α.Μ. 11803
dc.date.accessioned 2020-02-27T09:20:08Z
dc.date.available 2020-02-27T09:20:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8065
dc.description.abstract Η πτυχιακή μας εργασία αφορά μία προσπάθεια συγκριτικής μελέτης του αλοανθεκτικού μικροφύκους Asteromonas gracilis με άλλα φύκη και χρήση των ως θρεπτικό υπόστρωμα σε 3 ηθμοφάγους οργανισμούς. Σαν σκοπό έχει την παρατήρηση και καταγραφή της αλληλοπάθειας σε μείγμα μικροφυκών που επιλέχθηκαν καθώς και με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ δύο διαφορετικών αλατοτήτων (35 και 50ppt) και σε θρεπτικό υπόστρωμα 3 διαφορετικών μικροφυκών, τις πληθυσμιακές αυξήσεις τριών ετερότροφων ηθμοφάγων οργανισμών χρήσιμων ή δυνητικώς χρήσιμων για τις λαρβοκαλλιέργειες. Και τα δύο πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, στο εργαστήριο Καλλιέργειες Πλαγκτού. Όσον αφορά το πρώτο πείραμα η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι αρκετά απλή. Αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το σωστό ξεκίνημα καλλιεργειών μικροφυκών, τοποθετήσαμε στις κωνικές φιάλες των 250 ml, 20ml φύκος, 4 διαφορετικά είδη. Επίσης δημιουργήσαμε σε 2 κωνικές φιάλες των 500ml μείγματα μικροφυκών για την παρατήρηση της αλληλοπάθειας μεταξύ των. Κατά το δεύτερο πείραμα η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι λίγο περισσότερο περίπλοκη σε σχέση με το πρώτο πείραμα. Σε κάθε τετραγωνάκι τοποθετήθηκαν 2ml αποστειρωμένο θαλασσινό νερό και με ειδικά τροποποιημένη πιπέτα τοποθετήσαμε 2-3 οργανισμούς μετρώντας τα πάντα για την σωστή μετέπειτα καταμέτρηση τους σε διάστημα 5 συνολικών ημερών. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την συμπεριφορά του εξεταζόμενου χλωροφύκους Asteromonas gracilis όταν καλλιεργείται αναμεμειγμένο με άλλα μικροφύκη. Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 26 υπήρχε η παρουσία έντονων διακυμάνσεων στην πυκνότητα των κυττάρων και μικρή σχετικά τελική πυκνότητα (~96.000κυτ/ml). Αξιοσημείωτο θα ήταν να αναφέρουμε πως και στις 2 συνθέσεις μίγματος 3 μικροφυκών δεν επικράτησε σε καμία από τις 2. Στην περίπτωση της Fabrea η διαφορά ήταν εντυπωσιακή με σχεδόν 15πλάσια απόδοση σε άτομα στην αλατότητα των 50ppt έναντι στην αλατότητα των 35ppt.Επίσης παρουσιάστηκε στατιστική ομοιότητα και για την κάθε μία από τις χρησιμοποιηθείσες τροφές μεταξύ των 2 αλατοτήτων. H Asteromonas μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θρεπτικό υπόστρωμα για την καλλιέργεια των ηθμοφάγων οργανισμών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Πράσινα φύκη el
dc.subject Μικροφύκη el
dc.subject Καλλιέργεια φυτοπλαγκτού el
dc.subject Χλωροφύκους el
dc.subject Asteromonas gracilis el
dc.title Συγκριτική με άλλα μικροφύκη καλλιέργεια του αλοανθεκτικού χλωροφύκους Asteromonas gracilis και χρήση του ως θρεπτικό υπόστρωμα ηθμοφάγων οργανισμών. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου