Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στις ψυχιατρικές κλινικές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τζενάλης, Αναστάσιος
dc.contributor.author Λάγιου, Μαρία
dc.contributor.author Μπάμπαλη, Ελευθερία
dc.date.accessioned 2020-05-15T10:27:50Z
dc.date.available 2020-05-15T10:27:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8170
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τα ορθά πρότυπα φροντίδας των ασθενών. Οι νοσηλευτές που είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους και με τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται η νοσηλευτική φροντίδα είναι πιθανότερο να παρέχουν ποιοτική περίθαλψη που ικανοποιεί τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον. Σκοπός: σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών που εργάζονται σε ψυχιατρικές κλινικές. Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 123 νοσηλευτές που εργάστηκαν σε ψυχιατρικές κλινικές των νομών Αττικής, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης. Για την υλοποίηση της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε έγκυρο και έγκριτο δομημένο ερωτηματολόγιο με την ονομασία “Job Satisfaction Survey”, το οποίο μεταφράστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αποτελέσματα: Το 78,9% των νοσηλευτών αισθάνονται πολύτιμοι και επιβεβαιωμένοι από την εργασία τους, ενώ το 57,7% του δείγματος θεωρεί πως αναγνωρίζεται και εκτιμάται θετικά η δουλειά του. Το 84,6% των νοσηλευτών θεωρεί πως οι αξίες τους συμπίπτουν με τις αξίες του φορέα εργασίας τους, ενώ το 95,9% του δείγματος σέβονται την εργασία των συναδέλφων τους. Το 76,4% του δείγματος συμφώνησε με το ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία υποστηρίζονται στο περιβάλλον της εργασία τους. Συμπεράσματα: Το κλίμα που επικρατεί στους χώρους εργασίας ψυχιατρικών νοσηλευτών διέπεται από αισιοδοξία και καλή διάθεση μεταξύ συναδέλφων. Όμως το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα είναι οι χαμηλές οικονομικές απολαβές, με αποτέλεσμα να χρήζει συζήτησης και περαιτέρω επιστημονικής έρευνας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Νοσηλευτική φροντίδα el
dc.subject Επαγγελματική ικανοποίηση el
dc.subject Ψυχιατρικές κλινικές el
dc.subject Νοσηλευτές el
dc.subject Nursing care el
dc.subject Satisfaction el
dc.subject Nurse el
dc.title Η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στις ψυχιατρικές κλινικές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου