Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συγκριτική Παρουσίαση των Νομοθετικών Ρυθμίσεων της Τελευταίας Δεκαετίας, ως προς την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπαδόπουλος, Δημήτριος
dc.contributor.advisor Γεωργιάδου, Νίκη
dc.contributor.advisor Γατομάτης, Παναγιώτης
dc.contributor.author Σκεπετάρης, Ηλίας
dc.date.accessioned 2020-05-22T10:05:55Z
dc.date.available 2020-05-22T10:05:55Z
dc.date.issued 2019-10
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8182
dc.description.abstract Η λειτουργία της εκπαίδευσης περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διαδικασίες, μια εκ των οποίων είναι η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών στελεχών, τα οποία είναι υπεύθυνα για την διαχείριση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους. Μετά την κατάργηση της μονιμότητας των στελεχών της εκπαίδευσης, το 1982, ακολούθησε μια σειρά νομοθετικών κειμένων με τα οποία θεσμοθετείται το μοντέλο διοίκησης στην εκπαίδευση που ισχύει και σήμερα. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα, δεν κατέστη εφικτό η ελληνική Πολιτεία να καταλήξει σε ένα σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών στελεχών αποτελεσματικό και αξιόπιστο, αφού δεν έχουν περιγραφεί με σαφήνεια τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε θέσης. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να καταγραφούν και να μελετηθούν οι διαδικασίες επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης την τελευταία δεκαετία, αποβλέποντας η ιστορική αυτή αναδρομή και η συγκριτική παρουσίαση των εκάστοτε αλλαγών και επιδιώξεων, να συμβάλλουν στην εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες για το παρόν και το μέλλον. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης el
dc.subject Ιστορία της εκπαίδευσης el
dc.subject Selection of educational administrators el
dc.subject History of education el
dc.title Συγκριτική Παρουσίαση των Νομοθετικών Ρυθμίσεων της Τελευταίας Δεκαετίας, ως προς την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου