Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπέσσας, Ανδρέας
dc.contributor.author Πάλλη, Κωνσταντίνα
dc.contributor.author Ρίζου, Ελισάβετ
dc.contributor.author Τσιατσίμα, Αγγελική
dc.date.accessioned 2020-08-28T07:19:12Z
dc.date.available 2020-08-28T07:19:12Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8430
dc.description.abstract Στην συγκεκριμένη έρευνα, μελετήθηκαν οι δεξιότητες αφήγησης, επίλυσης προβλήματος και πραγματολογίας λειτουργικά αυτιστικών παιδιών σχολικής ηλικίας. Για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος ορίζεται ο αυτισμός και αναφέρονται οι πιθανές αιτίες εμφάνισης του. Αναλύονται τα διαγνωστικά κριτήρια με βάση δυο αξιολογητικά εργαλεία. Επίσης και οι θεραπευτικές τεχνικές που αφορούν κυρίως τον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Εκτενέστερη ανάλυση πραγματοποιήθηκε για τα τρία βασικά θέματα της εργασίας μας. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται η πραγματολογία και τα ελλείμματα της σε σχέση με τον αυτισμό. Ακόμα ορίζεται η αφήγηση, αναλύονται ο γλωσσικές προϋποθέσεις για αυτήν και τα γλωσσικά ελλείμματα που εμφανίζονται. Τέλος, ορίζεται η επίλυση προβλήματος ως μέρος των εκτελεστικών λειτουργιών, οι αδυναμίες και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας αναφέρονται ανασκοπήσεις ερευνών σχετικά με την πραγματολογία, την αφήγηση και την επίλυση προβλήματος. Αναλύονται οι συμμετέχοντες, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των ερευνών. Το τρίτο μέρος της εργασίας αποτελείται από τη μεθοδολογία της έρευνας μας. Αναλύεται ο σκοπός της μελέτης αυτής, καταγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων και αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία εξέτασης για καθένα από τα τρία θέματα. Τέλος παραθέτονται τα αποτελέσματα της μελέτης τα οποία, αφορούν τις αποδόσεις των παιδιών σε κάθε δραστηριότητα αλλά και τη σύγκριση αυτών, ώστε να βρεθεί ποιες δραστηριότητες συσχετίζονται. Βέβαια η συγκριτική ανασκόπηση με άλλες έρευνες αφορά μόνο τις αποδόσεις των παιδιών για κάθε θέμα ξεχωριστά. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αυτισμός el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας el
dc.subject Θεραπεία el
dc.subject Αφήγηση el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ el
dc.title.alternative A STUDY ON SKILLS OF NARRATION, SOLVING PROBLEM AND PRAGMATIC LANGUAGE IN HIGH FUNCTIONING CHILDREN OF SCHOOL AGE. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου