Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάλυση δεδομένων χλωροφύλλης σε φυτά καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας στη Μυρτιά της περιφερειακής ενότητας Ηλείας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καμπράνης, Αναστάσιος
dc.contributor.author Παπαδοπούλου, Ηλιάνα - Ολυμπία Α.Μ.12257
dc.date.accessioned 2020-10-05T08:10:45Z
dc.date.available 2020-10-05T08:10:45Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8657
dc.description.abstract Η παρούσα έρευνα αποτελεί την ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας, βάσει του προγράμματος σπουδών, για το τμήμα Γεωπονίας της σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εδρεύει στην Αμαλιάδα Ηλείας. Στην εργασία γίνεται προσπάθεια να δούμε την επίδραση που έχει η εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων στις χρωστικές της καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας και πως μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο. Επίσης έγινε μια προσπάθεια συσχετισμού των χλωροφυλλών με το φάσμα φωτός ώστε να δούμε αν υπολογίζοντας το φάσμα φωτός μπορούμε να υπολογίσουμε και τις χλωροφύλλες. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε φυτά καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας, στη Μυρτιά της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. Ο τίτλος της εργασίας είναι η Ανάλυση δεδομένων χλωροφύλλης και χωρίζεται σε τρία βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται πληροφορίες, σε σχέση με τις καλλιέργειες ακριβείας, τις χλωροφύλλες και γενικά με λεπτομέρειες σε ότι αφορά την καλλιέργεια της τομάτας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην φασματοφωτομετρία, μια μέθοδος ανάλυσης όπου χρησιμοποιείται το φως για τη μέτρηση συγκέντρωσης χημικών ουσιών μέσα σε ένα υγρό διάλυμα ή σε ένα στερεό σώμα. Παρουσιάζονται παραμετροποιήσεις της μεθόδου αυτής με σχετικό φωτογραφικό υλικό καθώς και σχετικά διαγράμματα. Το τρίτο κεφάλαιο έχει σχέση με την μεθοδολογία έρευνας, τα στοιχεία και τους παράγοντες με συγκεκριμένα δεδομένα, και την δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων, με γνώμονα την επεξεργασία αυτών, με την χρήση του προγράμματος SPSS 24. Στη συνέχεια αναφέρονται σχετικά συμπεράσματα με βάση τα προαναφερθέντα κεφάλαια. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Καλλιέργεια τομάτας el
dc.subject Χλωροφύλλη el
dc.subject Φασματοφωτομετρία el
dc.title Ανάλυση δεδομένων χλωροφύλλης σε φυτά καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας στη Μυρτιά της περιφερειακής ενότητας Ηλείας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου