Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Άγρια λαχανευομένα είδη της ελληνικής χλωρίδας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπασωτηρόπουλος, Βασίλειος
dc.contributor.author Αρχοντίδη - Μπουγιούκλη, Γεωργία Α.Μ.11579
dc.date.accessioned 2020-10-12T08:23:18Z
dc.date.available 2020-10-12T08:23:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8693
dc.description.abstract Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο πλούσιες χλωρίδες της Ευρώπης, σε σύγκριση με την έκτασή της, περιλαμβάνοντας πολύ μεγάλο αριθμό αυτοφυών λαχανευόμενων φυτών. Τα λαχανευόμενα φυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι άνθρωποι τα συλλέγουν και τα εκμεταλλεύονται για τις ανάγκες της διατροφής τους. Χρησιμοποιούνται εκτεταμένα λόγω της υψηλής διατροφικής τους αξίας, των διαφόρων χρήσεων τους, αλλά και λόγω των φαρμακευτικών ιδιοτήτων τους, καθώς χρησιμοποιούνται τόσο στη λαϊκή θεραπευτική σε διάφορες μορφές όσο και στη σύγχρονη φαρμακευτική χημεία. Η πλειονότητα των λαχανευόμενων φυτών στην Ελλάδα, δεν έχει ενταχθεί σε συστηματική καλλιέργεια από τους παραγωγούς και εξακολουθούν να τα καλλιεργούν σε μικρές ή μεμονωμένες καλλιέργειες, ή/και να συλλέγονται από τη φύση για προσωπική χρήση. Στην παρούσα Πτυχιακή εργασία καταγράφηκαν 41 είδη αυτοφυών λαχανευόμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, τα οποία κατανέμονται σε 36 γένη και 18 οικογένειες. Για το κάθε είδος παρουσιάζονται κοινές ονομασίες, βοτανική περιγραφή, γεωγραφική εξάπλωση, στοιχεία για την καλλιέργεια και συλλογή, τη διαιτητική αξία, τα θρεπτικά ή/και φυτοχημικά συστατικά, τους τρόπους κατανάλωσης, και τέλος, τις ιδιότητες και χρήσεις τους, βάσει δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Λαχανευομένα φυτά el
dc.subject Ελληνική χλωρίδα el
dc.subject Είδη αυτοφυών λαχανευομένων φυτών el
dc.title Άγρια λαχανευομένα είδη της ελληνικής χλωρίδας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου