Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Λιόπα - Τσακαλίδη, Αγλαΐα
dc.contributor.author Χολιασμένος, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned 2020-10-12T10:44:10Z
dc.date.available 2020-10-12T10:44:10Z
dc.date.issued 2011-03
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8695
dc.description.abstract Με τον όρο αειφορική γεωργία εννοούμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα φυτικής και ζωικής παραγωγής που θα μπορεί μακροπρόθεσμα να ικανοποιήσει τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της γης, να βελτιώσει την περιβαλλοντική ποιότητα και την βάση των φυσικών πόρων στην οποία βασίζεται η γεωργική οικονομία, να κάνει περισσότερο αποτελεσματική την χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων και να ενώσει, όπου είναι κατάλληλο, τους φυσικούς βιολογικούς κύκλους, να διατηρήσει την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εφαρμογών και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των αγροτών και ολόκληρης της κοινωνίας. Η αειφορική γεωργία έχει ως στόχο το τρίπτυχο περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία και βάσει αυτών, θέτει στόχους για τα έργα της αειφορικής γεωργίας στα επόμενα χρόνια. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, αναλύθηκαν με σαφήνεια όλα τα θέματα που απασχολούν την αειφορική γεωργία και την γεωργία ακριβείας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια ερμηνεία του όρου «αειφορική γεωργία», τονίσθηκαν οι στόχοι, οι εφαρμογές καθώς και η σημασία της αειφορικής γεωργίας. Αναλύθηκαν οι αρχές και οι κατευθύνσεις της αειφορικής γεωργίας, οι σχέσεις αειφορικής γεωργίας και περιβάλλοντος και παρατέθηκαν οι δείκτες της αειφορικής γεωργίας. Στην συνέχεια αναλύθηκε ο όρος γεωργία ακριβείας που είναι μια τέτοια νέα μέθοδος γεωργικής διαχείρισης, που έχει ως στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω της σωστής διαχείρισης εισροών σε μια καλλιέργεια. Παρατέθηκαν παραδείγματα για την χρήση της, και αναλύθηκαν τα τεχνολογικά συστήματα που καθιστούν εφικτή την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας όπως συστήματα υποστήριξης απόφασης, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Μεσολογγίου el
dc.subject Αειφορική γεωργία el
dc.subject Αγροοικοσυστήματα el
dc.subject Αγρο περιβαλλοντικοί δείκτες el
dc.subject Οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (OECD) el
dc.title Αειφορική γεωργία el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου