Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Βέλτιστο μήκος κύματος για τη σχέση οπτικής απορρόφησης και πυκνότητας κυττάρων φυτοπλαγκτού ανά ml

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Χώτος, Γεώργιος
dc.contributor.advisor Μπεκιάρη, Βλασούλα
dc.contributor.author Αντωνιάδης, Θεόδωρος A.M.12434
dc.date.accessioned 2020-10-26T08:50:00Z
dc.date.available 2020-10-26T08:50:00Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8750
dc.description.abstract Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αναφέρεται στο βέλτιστο μήκος κύματος για τη σχέση οπτικής απορρόφησης & πυκνότητας κυττάρων φυτοπλαγκτού ανά ml. Στοχεύει στην εις βάθος γνώση ώστε ο αναγνώστης και η αναγνώστρια, που θα περιπλανηθούν στις σελίδες της, να γνωρίσουν τη φυσιολογία και τη σπουδαιότητα των μικροφυκών όταν συνδυάζονται με φασματοφωτομετρικές μεθόδους, με αποτέλεσμα την εύρεση μιας σχέσης που συνδέει τη μετρηθείσα πυκνότητα του δείγματος φυτοπλαγκτού (σε κύτταρα/ml) με την απορρόφηση (absorption σε αυθαίρετες μονάδες) από την ένδειξη του φασματοφωτόμετρου σε ένα ορισμένο μήκος κύματος (nm). Η πλούσια και παραστατική εικονογράφηση φιλοδοξεί να κάνει την ανάγνωση μια απολαυστική εμπειρία που συμβάλλει στη φαντασία δηλαδή την ικανότητα σχηματισμού εικόνων που ξεπερνάνε την πραγματικότητα, η οποία πρέπει να τιθασεύεται και όχι να εκμηδενίζεται. Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του φυτικού και φυκικού κυττάρου, της φωτοσύνθεσης και αναφέρονται, επίσης τα οκτώ χρησιμοποιηθέντα μικροφύκη, τα οποία ταξινομούνται συστηματικώς. Στο τέλος του κεφαλαίου αναλύονται η φασματοφωτομετρία και η φασματοσκοπία, ακολουθούμενες από την περιγραφή του φασματοφωτομέτρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά και οι μέθοδοι και στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται τα αποτελέσματα της φασματοφωτομετρίας στα διάφορα μήκη κύματος. Το σπουδαιότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα εργασία είναι ότι σε όλα τα μήκη κύματος και για όλα τα μικροφύκη η συσχέτιση μεταξύ της απορρόφησης και της πυκνότητας των κυττάρων είναι εξόχως ισχυρή, συνεπώς οποιοσδήποτε μήκος κύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για να δίνει αντιπροσωπευτικές τιμές της πυκνότητας των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Μικροφύκη el
dc.subject Πυκνότητα κυττάρων el
dc.subject Φασματοφωτομετρία el
dc.title Βέλτιστο μήκος κύματος για τη σχέση οπτικής απορρόφησης και πυκνότητας κυττάρων φυτοπλαγκτού ανά ml el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου