Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (FSAE)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γιαννόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.author Καμπάνταης, Ευάγγελος (6520)
dc.contributor.author Χριστόπουλος, Ανδρέας (6458)
dc.date.accessioned 2021-01-07T10:00:44Z
dc.date.available 2021-01-07T10:00:44Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8906
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη θεωρητική μελέτη του συστήματος μετάδοσης κίνησης, και τη δυναμική ανάλυση των επιμέρους εξαρτημάτων του. Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στον διαγωνισμό «Formula SAE» και στους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν από την πλευρά των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτόν. Ακολουθεί παρουσίαση των χαρακτηριστικών του οχήματος και ιδιαιτέρως του συστήματος μετάδοσης κίνησης, το οποίο αποτελεί το κύριο αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο κιβώτιο ταχυτήτων. Θα γίνει ανάλυση για την εύρεση των κατάλληλων σχέσεων με θεωρητικές μεθόδους οι οποίες θα επαληθευθούν με δυναμικές αναλύσεις του προγράμματος MSC ADAMS Car προσομοιώνοντας το μονοθέσιο στα αγωνίσματα του θεσμού. Έπειτα θα μελετήσουμε την αντοχή των οδοντωτών τροχών σε κάμψη και επιφανειακή τάση με την χρήση της εμπειρικής μεθόδου AGMA. Για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το λογισμικό πακέτο KISSsoft. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί η τελική σχέση μετάδοσης και τα επιμέρους στοιχεία που την αποτελούν. Θα επιλεχθεί η κατάλληλη σχέση μετάδοσης μέσω θεωρητικής μελέτης και θα προσδιορισθεί η αντοχή της αλυσίδας σε εφελκυσμό. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο διαφορικό και στους άξονες κίνησης. Θα αναφερθούν οι πιο γνωστοί τύποι διαφορικών και θα επιλεγεί το καταλληλότερο για την χρήση που προορίζεται. Επίσης θα γίνει μελέτη αντοχής σε διατμητική τάση στους άξονες κίνησης. Έπειτα γίνεται ο σχεδιασμός και διαστασιολόγηση όλων των απαραίτητων τμημάτων που συνθέτουν το σύστημα μετάδοσης κίνησης με το σχεδιαστικό πρόγραμμα SolidWorks και παρατίθενται κατασκευαστικά σχέδια των προς κατασκευή εξαρτημάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (FSAE) el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου