Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βασιλειάδη, Κωνσταντίνα
dc.contributor.author Χρήστου, Ιάσων
dc.date.accessioned 2021-03-19T07:09:48Z
dc.date.available 2021-03-19T07:09:48Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9025
dc.description.abstract Εισαγωγή: Αρχικά η εργασία θα ορίζει με σαφήνεια τι είναι η ΧΑΠ. Στη συνέχεια θα εξηγεί το πώς προκαλείται τα συμπτώματά της αλλά και ποια είναι η επιδημιολογία της στον γενικό πληθυσμό. Ο όρος ΧΑΠ χρησιμοποιείται για τα άτομα που έχουν χρόνια βρογχίτιδα, εμφύσημα ή και τα δύο. Είναι μια χρόνια πάθηση που σχετίζεται με το αναπνευστικού συστήματος. Στον ασθενή με ΧΑΠ συναντάμε μειωμένη την εκπνευστική ροή αέρα από τους πνεύμονες. Η συχνή αιτία είναι το άτομο να είναι χρόνιος καπνιστής . Τα πιο βασικά συμπτώματα είναι ο βήχας και η δύσπνοια. Ακόμα θα συγκρίνει τις αναπνευστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της στο σήμερα. Σκοπός: Η πτυχιακή εργασία που θα συγγραφεί θα αφορά την η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια(ΧΑΠ) και τις διάφορες αναπνευστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για την θεραπεία της. Η εργασία θέλει να δείξει ποια από τις αναπνευστικές τεχνικές έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε όλων τον κόσμο αλλά και να κατανοήσει ο οποιασδήποτε τι είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και από τι προκαλείται. Εξετάζεται και ο ψυχολογικός τομέας δηλαδή πως οι τεχνικές αυτές επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία του ασθενή. Αλλά και ο συνδυασμός αναπνευστικών τεχνικών με την θεραπευτική άσκηση. Μεθοδολογία: Για την συγγραφή της ακόλουθης πτυχιακής εργασίας θα χρησιμοποιηθούν ακαδημαϊκά συγγράμματα αλλά κυρίως πολλά επιστημονικά άρθρα. Η μηχανή αναζήτησης που θα χρησιμοποιηθεί κατά κόρων είναι το google scholar και η ιστοσελίδα pub med/medline. Χρησιμοποιήθηκε τόσο η απλή όσο και η σύνθετη αναζήτηση Τα άρθρα που θα επιλεχθούν θα είναι βάση των αναφορών των συμμετεχόντων σε αυτά αν ήταν ερευνητικά και της αξιοπιστίας των συγγραφέων καθώς και των ηλεκτρονικών περιοδικών που έχουν δημοσιευθεί. Αρχικά συλλέχθηκαν και αρχειοθετήθηκαν άρθρα σχετικά με τη νόσο, στη συνέχεια έγινε το ίδιο για τις αναπνευστικές τεχνικές. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Copd el
dc.subject Respiratory techniques in copd el
dc.subject Copd epidemiology and symptoms el
dc.subject Active circle breathing exercises in copd el
dc.subject Phycology effects in copd patients el
dc.subject Breathing techniques el
dc.subject ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ el
dc.subject ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ el
dc.title ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ el
dc.title.alternative COMPARISON OF RESPIRATORY TECHNIQUES IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMORY DISEASE el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου