Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Καταναλωτικές προτιμήσεις ξενικών ειδών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κατσέλης, Γεώργιος
dc.contributor.author ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.12335
dc.date.accessioned 2021-03-19T11:07:34Z
dc.date.available 2021-03-19T11:07:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9028
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με την κατανάλωση βρώσιμων ξενικών ειδών αλιευμάτων, ενώ αποτυπώνει και τις καταναλωτικές συνήθειες σε ότι αφορά τη γενική κατανάλωση ψαριών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ειδικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από 236 άτομα μέσω της κοινοποίησης ηλεκτρονικού συνδέσμου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το καταναλωτικό κοινό απάντησε αρχικά σε ερωτήσεις που αφορούσαν σχετικά με τις προτιμήσεις γενικά για τα ψάρια, όπως η συχνότητα αγοράς, η ποσότητα, το σημείο αγοράς κ.ά. Εν συνεχεία, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικές με τη γνώση και την αντίληψη για τα ξενικά είδη, καθώς και σε ερωτήσεις αναφορικά με τη δεκτικότητα και τις καταναλωτικές προτιμήσεις ξενικών ειδών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, το 68% των ερωτηθέντων γνωρίζει για την ύπαρξη των ξενικών ειδών. Το 55% γνωρίζει ότι, τα ξενικά είδη επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και το 64% θα αγόραζε ξενικά είδη εάν τους το πρότεινε ο «ιχθυοπώλης» τους. Το 62% θα κατανάλωνε ξενικά είδη βλέποντάς τα στο μενού κάποιου εστιατορίου, ενώ το 75% θα τα έτρωγε γνωρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο προστατεύει το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα αυτόχθονα είδη. Το 79% των ερωτηθέντων θα ήθελε κάποιο πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας για τα ξενικά αλιεύματα και το 50% θα αγόραζε μεταποιημένα προϊόντα ξενικών ειδών από τοπικούς συνεταιρισμούς. Οι προτιμήσεις ποικίλουν σε σχέση με κοινωνικο-δημογραφικά κριτήρια κατάταξης των καταναλωτών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ξενικά είδη el
dc.subject Αγορά αλιευμάτων el
dc.subject Προτιμήσεις καταναλωτών el
dc.subject Κριτήρια αγοράς el
dc.title Καταναλωτικές προτιμήσεις ξενικών ειδών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου