Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην συντηρητική αντιμετώπιση και αποκατάσταση της αστάθειας στην άρθρωση του ώμου σε αθλητές – Πρόσθια, Οπίσθια, Πολυκατευθυνόμενη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσεκούρα, Μαρία
dc.contributor.author Σαϊτης, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned 2021-09-08T05:40:22Z
dc.date.available 2021-09-08T05:40:22Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9534
dc.description.abstract Ο ώμος διαθέτει δύο συστήματα σταθερότητας, τους στατικούς και δυναμικούς περιορισμούς, που προσφέρουν τον έλεγχο της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. Όμως όταν οι μηχανισμοί αυτοί είναι ελλειμματικοί σε συνδυασμό με την μορφολογία αλλά και το μεγάλο εύρος κίνησης της άρθρωσης την καθιστά ‘ασταθή’. Η αστάθεια ορίζεται ως υπερβολική και ανεπιθύμητη μετατόπιση της κεφαλής του βραχιονίου από την ωμογλήνη, που συνήθως συνδυάζεται με πόνο. Όταν η αστάθεια αυτή έχει κατεύθυνση προς τα εμπρός χαρακτηρίζεται ως πρόσθια, προς τα πίσω ως οπίσθια, ενώ όταν αυτή εμφανίζεται σε παραπάνω από μία κατεύθυνση χαρακτηρίζεται ως πολυκατευθυνόμενη αστάθεια. Μία επιλογή θεραπείας είναι η συντηρητική και εφαρμόζεται με την χρήση κυρίως φυσικοθεραπευτικών μεθόδων. Ο αθλητικός πληθυσμός επιλέγει ιδιαίτερα αυτήν την μορφή θεραπείας, για ταχεία αποκατάσταση αλλά και για προς αποφυγή της χειρουργικής επέμβασης. Η ανασκόπηση διερευνά μέσω αναζήτησης σε συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα, την κατανόηση του παθολογικού συνδρόμου της αστάθειας, τον σημαντικότατο ρόλο της φυσικοθεραπευτικής της αποκατάστασης κατά τη διάρκεια εξ’ ολοκλήρου συντηρητικής αντιμετώπισης και την αποτελεσματικότητά της σε αθλητικό πληθυσμό. Ένα τυπικό συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας περιλαμβάνει κινητοποίηση της άρθρωσης παθητικά έως προοδευτικά ενεργητικά, ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών στροφικού πετάλου και ωμοπλάτης και ασκήσεις ρυθμικής σταθεροποίησης και ιδιοδεκτικότητας. Τα αποτελέσματά της σε αθλητές ήταν ενθαρρυντικά, με την πλειονότητα να επιστρέφουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Συμπερασματικά η συντηρητική αποκατάσταση είναι μείζονος σημασίας, ιδιαίτερα σε αθλητές που έχουν ανάγκη την άμεση επαναδραστηριοποίηση στην αγωνιστική περίοδο. Σκοπός Σκοπός αυτής της εργασίας είναι, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, να διερευνήσει τον σημαντικότατο ρόλο της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης στην αντιμετώπιση της αστάθειας κατά τη διάρκεια εξ’ ολοκλήρου συντηρητικής αντιμετώπισης ιδιαίτερα σε αθλητικό πληθυσμό και η αποτελεσματικότητά της στην άμεση επιστροφή του αθλητή. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Αστάθεια el
dc.subject Ώμος el
dc.subject Γληνοβραχιόνια αστάθεια el
dc.subject Πρόσθια el
dc.subject Οπίσθια el
dc.subject Πολυκατευθυνόμενη el
dc.subject Εξάρθρημα el
dc.subject Υπεξάρθρημα el
dc.subject Συντηρητική el
dc.subject Μη χειρουργική θεραπεία el
dc.subject Αποκατάσταση el
dc.subject Αθλητές el
dc.title Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην συντηρητική αντιμετώπιση και αποκατάσταση της αστάθειας στην άρθρωση του ώμου σε αθλητές – Πρόσθια, Οπίσθια, Πολυκατευθυνόμενη el
dc.title.alternative The role of the physiotherapist in the nonoperative management and rehabilitation of shoulder instability in athletes – Anterior, Posterior, Multidirectional el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου