Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

HTML5 & CSS3: ανάπτυξη εφαρμογής παγκόσμιου ιστού για την εξ' αποστάσεως εκμάθησή τους

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τζήμας, Ιωάννης
dc.contributor.author Καραμούζη, Αθανασία
dc.date.accessioned 2016-07-18T08:49:44Z
dc.date.available 2016-07-18T08:49:44Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/2383
dc.description.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται μια λίστα από ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκμάθησης της γλώσσας Html5 και των διαδοχικών φύλλων στυλ Css3 ενώ παράλληλα αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους μέσα απο μια σύντομη και περιεκτική αξιολόγηση. Το κύριο μέρος όμως της εργασίας είναι η δημιουργία ενός οδηγού εκμάθησης μέσα από τον οποίο καταγράφονται τα βασικά στοιχεία της Html5 και του Css3, παρουσιάζονται οι βασικοί τρόποι δημιουργίας, σύνταξης και σύνδεσης των αντίστοιχων αρχείων μιας ιστοσελίδας ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται μέσα από σχόλια και συμβουλές ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας γραφικών, μορφοποίησης και οπτικοποίησης μιας ιστοσελίδας. Τέλος με την βοήθεια του αναλυτικού αυτού έγγραφου οδηγού δημιουργούμε την ηλεκτρονική μορφή του δηλαδή κατασκευάζουμε μια ιστοσελίδα που σκοπό της έχει την εξ’ αποστάσεως εκμάθηση για την δημιουργία ενός site. Ο χρήστης της σελίδας έχει την δυνατότητα να μάθει να προγραμματίζει σε γλώσσα Html μέσα από επιμορφωτικά video, πίνακες καταγραφής των βασικών στοιχείων της γλώσσας καθώς και ελέυθερο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στην σελίδα μέσω ηλεκτρονικής λήψης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject HTML 5 el
dc.subject Css 3 el
dc.subject Εκπαιδευτικές πλατφόρμες el
dc.subject Κατασκευή ιστοσελίδας el
dc.title HTML5 & CSS3: ανάπτυξη εφαρμογής παγκόσμιου ιστού για την εξ' αποστάσεως εκμάθησή τους el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου