Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Λειτουργία Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Θηραικών προιόντων-Santo Wines(Μελέτη Περίπτωσης)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φύλακτος, Δημήτριος
dc.contributor.author Μαράκη, Ελευθερία Α.Μ. 15843
dc.date.accessioned 2016-09-08T10:49:52Z
dc.date.available 2016-09-08T10:49:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3194
dc.description.abstract Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πτυχιακή μου εργασία στα πλαίσια των προπτυχιακών μου σπουδών. Γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθούν αρχικώς τα γενικότερα χαρακτηριστικά των αγροτικών συνεταιρισμών, ώστε να παρουσιαστεί η πραγματική τους εικόνα μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και να συμπεράνουμε μέσα από την ανασκόπηση το βαθμό σημαντικότητας και αποδοτικότητας των συνεταιρισμών. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η Ένωση Θηραϊκών Προϊόντων Santo Wines Winery στη Σαντορίνη. Σε θεωρητικό πλαίσιο, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στους συνεταιρισμούς, αναφέροντας τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές που τους διέπουν, το ρόλο και τα οφέλη τους, καθώς και την κατάσταση των αγροτικών συνεταιρισμών σε Ευρώπη και Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση της Ένωσης Θηραϊκών Προϊόντων Santo Wines Winery, με ιστορικά στοιχεία σχετικά με την ίδρυσή του και τη λειτουργία του, περιγραφή των προϊόντων του και των χώρων διάθεσης και προώθησης στο οινοποιείο. Το δεύτερο μέρος της μελέτης, αφορά την έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της πραγματοποίησης της παρούσας πτυχιακής μελέτης. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων που αφορούσαν τα μέλη του συνεταιρισμού. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τα συμπεράσματα. Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συλλογής στοιχείων, καθώς αποτέλεσαν σημαντική πτυχή στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Τέλος, παρουσιάζεται το παράρτημα με το ερωτηματολόγιο της επιτόπιας έρευνας. Η μεγαλύτερη ίσως από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έρευνας ήταν η απροθυμία πολλών μελών να απαντήσουν με ακρίβεια στις ερωτήσεις λόγω περιορισμένου χρόνου αλλά όλη αυτή η αναστάτωση ήρθε να επισκιαστεί από την προθυμία πολλών από τα στελέχη του αγροτικού συνεταιρισμού να ανταποκριθούν στο αίτημα να μας βοηθήσουν με την διάθεση πληροφοριών σχετικά με την ιστορία του συνεταιρισμού καθώς και οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων που χρησιμοποιεί ο συνεταιρισμός. el
dc.language.iso el_GR el
dc.subject Αγροτικός συνεταιρισμός el
dc.subject Θηραικά προιόντα el
dc.subject Santo Wines Winery(Mελέτη περίπτωσης) el
dc.title Λειτουργία Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Θηραικών προιόντων-Santo Wines(Μελέτη Περίπτωσης) el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου