Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γατομάτης, Παναγιώτης
dc.contributor.author Χατζηλέρη, Γεωργία Α.Μ.8877
dc.contributor.author Πουλάκη, Ελένη Α.Μ.9072
dc.date.accessioned 2016-10-07T09:03:00Z
dc.date.available 2016-10-07T09:03:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3470
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά την παρούσα κατάσταση στις εταιρείες σχετικά με την υιοθέτηση του e-marketing και τους λόγους που οι εταιρείες επιλέγουν να το ακολουθούν πιστά καθώς και τα οφέλη που καταγράφουν. Η εν λόγω πτυχιακή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση του ηλεκτρονικού marketing. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζονται εννοιολογικά το Marketing και το Relationship Marketing. Στο δεύτερο κεφάλαιο η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, δηλαδή το στήσιμό της, η παρουσίαση στο Internet κι ο τρόπος παρακολούθησης των κινήσεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή του, οι τεχνολογίες και τα τεχνολογικά πρότυπά του, η δημιουργία εμπορικού καταστήματος στο Internet και οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των επιχειρήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο ερευνάται το ηλεκτρονικό marketing. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις – πωλητές, τα εμπόδια στη λειτουργία του ηλεκτρονικού marketing και τα είδη του ηλεκτρονικού marketing. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της πτυχιακής εργασίας, διερευνώνται τα μοντέλα μέτρησης της απόδοσης του ηλεκτρονικού marketing, δηλαδή παρουσιάζονται τα στοιχεία δημοτικότητας μιας ιστοσελίδας, τα μοντέλα μέτρησης της δημοτικότητας και τα μοντέλα μέτρησης της απόδοσης μιας καμπάνιας. Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας, πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου. Σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή μη του e-marketing και της αποδοτικότητάς του, των στρατηγικών που δίνουν έμφαση οι εταιρείες και των οφελών τους, καθώς επίσης και στοιχεία για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες αναφορικά με τις εταιρείες που επιλέγουν εξωτερική υποστήριξη e-marketing. Ως τομέας έρευνας επιλέχθηκαν εταιρείες που εδράζονται στον ελληνικό χώρο, συνολικά 20 σε αριθμό και από διαφορετικούς κλάδους δραστηριοποίησης. Στο τέλος της παρούσας εργασίας, παραθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν για την διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασία και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή της ποσοτικής έρευνας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ηλεκτρονικό εμπόριο el
dc.subject Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ el
dc.title E-Μάρκετινγκ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου