Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στον τομέα της κλινικής οπτομετρίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Ιγγλέζης, Βασίλειος
dc.date.accessioned 2016-10-11T05:27:55Z
dc.date.available 2016-10-11T05:27:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3506
dc.description.abstract Το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία είναι η ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στον τομέα της κλινικής οπτομετρίας. Ως σκοπό έχει να αποτελέσει έναυσμα μετάβασης της κλινικής οπτομετρίας στον κόσμο του διαδικτύου. Στόχο έχει να περιγράψει τα μέρη του πληροφοριακού συστήματος, τον τρόπο λειτουργίας του αλλά και αποθήκευσης των δεδομένων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δίνονται όσο το δυνατόν απλούστερες ερμηνείες στους ορισμούς οι οποίοι ανήκουν στην επιστήμη της πληροφορικής, χωρίς όμως να εκλαϊκεύονται. Παράλληλα γίνεται παράθεση εικόνων για την ευκολότερη κατανόηση. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να περιηγηθεί περιληπτικά και γρήγορα στην «ανατομία» του πληροφοριακού συστήματος. Έπειτα, περιγράφεται η αρχιτεκτονική που υιοθετήθηκε η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην εμφάνιση αλλά και στη λειτουργία κάθε πληροφοριακού συστήματος. Μία καλή αρχιτεκτονική είναι σίγουρο πως θα κάνει την εμπειρία χρήσης πιο ευχάριστη και το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα πιο αξιόπιστο. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή των περιεχομένων όπως θα τα αντικρίσει ο επισκέπτης στην κεντρική σελίδα. Η εμφάνιση της κεντρικής σελίδας είναι μείζονος σημασίας καθώς πληροφορεί τον επισκέπτη σχετικά με το αντικείμενό της ιστοσελίδας. Προχωρώντας στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, η πρώτη υπηρεσία είναι η εκτίμηση της όρασης με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η δεύτερη η συμπλήρωση του οφθαλμικού ιατρικού ιστορικού. Στην εκτίμηση της όρασης παρατίθενται απλές οφθαλμικές δοκιμασίες τις οποίες μπορεί να κάνει ο επισκέπτης ακολουθώντας τις προτεινόμενες οδηγίες. Στη δεύτερη υπηρεσία ο επισκέπτης μπορεί να συμπληρώσει το οφθαλμικό ιστορικό του και να το αποστείλει στις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας με σκοπό να λάβει μία συμβουλή σχετικά με την κατάσταση της όρασής του. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, περιγράφεται η δομή των βάσεων δεδομένων, εκεί δηλαδή που γίνεται η λήψη, η αποθήκευση και η επισκόπηση των δεδομένων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Τέλος, ακολουθεί η μελέτη που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με στόχο τη διερεύνηση της ευχρηστίας του πληροφοριακού συστήματος el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Υπηρεσίες ιστοσελίδας el
dc.subject Κλινική οπτομετρία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στον τομέα της κλινικής οπτομετρίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου