Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Μελέτη και κατασκευή πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έκδοσης εισητηρίων και παρακολούθησης δρομολογίων ναυτιλιακής εταιρείας

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές