Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάλυση - Χρήση - Λειτουργικότητα - Παρουσίαση του λογισμικού CRM στις μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρίες

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γκίκας, Δημήτριος
dc.contributor.author Μεταξά, Δόμνα ΑΜ 14873
dc.date.accessioned 2016-11-02T13:15:25Z
dc.date.available 2016-11-02T13:15:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3802
dc.description.abstract Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM στις εταιρείες, με το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης e-CRM και με τη σχέση του CRM με τα e-shop . Αρχικά θα γίνει μια θεωρητική ανάλυση για τα συστήματα CRM από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία , αναλύοντας τι είναι ουσιαστικά το σύστημα CRM τα χαρακτηριστικά του και κάποια βασικά πλεονεκτήματα του ,ποιες είναι οι κατηγορίες του , πού χρησιμοποιείται , αν είναι αναγκαία η χρήση του στις επιχειρήσεις σήμερα και πόσο βοηθάει τους πελάτες . Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) στην Ελλάδα . Τα επίπεδα αυτών των συστημάτων , τα οφέλη και κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά τους . Επίσης ,αφού έχει γίνει ήδη κατανοητή η έννοια των CRM συστημάτων θα επισημανθεί η σύνδεση τους με τα e-shop.Πως εξυπηρετούν τους πελάτες , πως τα social παίζουν το ρόλο τους και αν υπάρχει αποτελεσματικότητα στο θέμα των πωλήσεων . Επίσης , θα αναλύσουμε τα συστήματα ERP σε σχέση με τα CRM .Θα αναφερθούν οι διακρίσεις τους ,τα πλεονεκτήματα τους και τα μειονεκτήματα και θα καταλήξουμε στο ποιο από τα δύο αυτά συστήματα έρχεται πρώτο . Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εξέλιξη των CRM συστημάτων και στο πρώτο web CRM στην Ελλάδα με κάποια βασικά πλεονεκτήματα του. Ύστερα θα παρουσιάσουμε και κάποια παραδείγματα των CRM software . Επίσης θα περιγραφεί η μετάβαση από τα πληροφοριακά συστήματα CRM στα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα e-CRM , θα δοθεί ο ορισμός των e-CRM συστημάτων σήμερα , τα οφέλη τους και οι βασικές διαφορές μεταξύ των e-CRM συστημάτων και των CRM . Τέλος , θα παρουσιάσουμε ένα ερωτηματολόγιο απαντημένο από 5 σπουδαίους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με τη χρήση των CRMσυστημάτων . Συμπερασματικά , ο καταναλωτής είναι σημαντικός παράγοντας πάνω στον οποίο αναπτύσσεται και καθορίζεται η στρατηγική κάθε σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει να κάνει με τη πώληση αγαθών και υπηρεσιών . Βασικός παράγοντας της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση είναι η δημιουργία ειδικών και εξειδικευμένων προγραμμάτων CRM που καθορίζεται με την στρατηγική της κάθε επιχείρησης . el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Συστήματα διαχείρησης πελατειακών σχέσεων (Customer Relatioship Management - CRM) - Ελλάδα el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα - Εταιρείες el
dc.subject ERP el
dc.title Ανάλυση - Χρήση - Λειτουργικότητα - Παρουσίαση του λογισμικού CRM στις μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρίες el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου