Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Το συμμετοχικό διαδίκτυο (web 2.0) στις τουριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παναγόπουλος, Αλκιβιάδης
dc.contributor.author Τσανίδης, Ιωάννης
dc.date.accessioned 2017-02-01T07:37:57Z
dc.date.available 2017-02-01T07:37:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4451
dc.description.abstract Το παρόν έργο πραγματεύεται την συνεισφορά του συμμετοχικού διαδικτύου (αλλιώς Web2.0) στις τουριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στόχος του, είναι μέσα από εμπεριστατομένα επιχειρήματα και μια συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία, να αναδείξει την σημασία του στον συγκεκριμένο κλάδο επιχειρήσεων που όπως είναι γνωστό αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής της ελληνικής οικονομίας. Η ανάδειξη της σημασίας του θα γίνει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μεθοδολογική προσέγγιση Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την συγγραφή της εργασίας ήταν σε κλίμακες και συγκεκριμένη για όλα τα μέρη της. Όσο αφορά το θεωρητικό σκέλος που καταλαμβάνει το πρώτο μισό του συγγράμματος η διαδικασία που ακολουθήθηκε ξεκίνησε από την συλλογή των πληροφοριών. Έπειτα από ενδελεχείς αναζητήσεις στο διαδίκτυο συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητες πηγές (ξενόγλωσσες και ελληνικές) και επιλέχθηκαν οι καταλληλότερες προς ανάγνωση για χρήση στην συγγραφή του έργου. Όσο αναφορά το πρακτικό σκέλος, Για την πραγματοποίηση της έρευνας που παρατίθεται παρακάτω ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η βήμα προς βήμα μελέτη όλων των παραμέτρων. Αρχικά, έπρεπε να οριστεί ο αριθμός των ξενοδοχείων που θα έπαιρναν μέρος στην έρευνα. Αποφασίστηκε ότι θα συμμετέχουν ιστοσελίδες από τουριστικά καταλύματα πέντε αστέρων από την περιοχή της Μυκόνου.Η επιλογή αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός ότι τόσο το νησί της Μυκόνου είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως όσο και τα στελέχη που απασχολούνται σε αυτές τις κατηγορίες των ξενοδοχείων διαθέτουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία και αποτελούν την επιτομή των στελεχών σε αυτό το είδος επιχειρήσεων. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα στελέχη καθώς αυτά είναι ουσιαστικά εκείνα τα οποία σχεδιάζουν και χαράσσουν την πολιτική των καταλυμάτων. Μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνουν είναι και η επιλογή των στρατηγικών μάρκετινγκ στις οποίες εντάσσεται και η χρήση εργαλείων του συμμετοχικού διαδικτύου. Επιλέχθηκαν ένα προς ένα τα ξενοδοχεία προς μελέτη τα οποία όπως προαναφέρθηκε είναι τις κατηγορίας των πέντε αστέρων. Στην λίστα που σχηματίστηκε συμπεριλήφθηκε το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του καταλύματος που με εξαίρεση τα κοινωνικά δίκτυα θα μπορούσε να είναι μια αποδεκτή θέση χρήσης εργαλείων του συμμετοχικού διαδικτύου. Δομή της εργασίας Το έργο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, το Α’ μέρος που είναι το θεωρητικό και το Β’ μέρος που είναι πρακτικό. Στο Α’ μέρος θα δοθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν το συμμετοχικό διαδίκτυο και τον τουρισμό, ενώ στο Β’ μέρος θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα με στόχο την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο του Α’ μέρους θα αναλυθεί ο ορισμός του συμμετοχικού διαδικτύου και θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών. Έπειτα θα γίνει μνεία σε μελέτες που αφορούν το συμμετοχικό καθώς επίσης και στις λειτουργίες και τα οφέλη χρήσης τους στις ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των χαρακτηριστικών διαφόρων εργαλείων που αφορούν το Web 2.0. Στο κλείσιμο του Α’ μέρους θα παρουσιαστούν πληροφορίες που αφορούν το μέλλον του συμμετοχικού διαδικτύου και τις τάσεις εξέλιξης του. Όσο αφορά το Β’ μέρος, θα αναλυθούν εφαρμοσμένα σε έρευνα όλα τα στοιχεία που δόθηκαν στο Α’ μέρος. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κομμάτι θα γίνει η διαδικασία συγκέντρωσης του δείγματος που θα συμμετέχει στην μελέτη. Το δείγμα αυτό ξενοδοχείων θα αναλυθεί ένα προς ένα σχετικά με την χρήση εργαλείων του συμμετοχικού διαδικτύου. Από αυτήν την μελέτη θα εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα ως προς ποιά εργαλεία του Web 2.0 χρησιμοποιούνται περισσότερο. Τέλος, θα γίνει και μια ανάλυση για το ποιες είναι οι τάσεις της εποχής ως προς τη χρήση τόσο εργαλείων του Web 2.0 όσο και ευρύτερα του διαδόχου του δηλαδή του Web 3.0. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Ξενοδοχεία el
dc.subject Τουριστική βιομηχανία el
dc.title Το συμμετοχικό διαδίκτυο (web 2.0) στις τουριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. el
dc.title.alternative Συγκριτική μελέτη μεταξύ ξενοδοχειακών τουριστικών μονάδων στην Μύκονο el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου