Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η οικονομία στην επαγγελματική κουζίνα στις σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σωτηρόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.author Τσάμη, Αλεξάνδρα - Βαρβάρα Α.Μ.5722
dc.date.accessioned 2017-02-01T08:53:34Z
dc.date.available 2017-02-01T08:53:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4464
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την οικονομία στην επαγγελματική κουζίνα μέσα από μια ενδελεχή έρευνα σε στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οργάνωση της επαγγελματικής κουζίνας και ο διαχωρισμός των επισιτιστικών επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο έλεγχος στην επαγγελματική κουζίνα, η διαδικασία του ελέγχου και ο έλεγχος στα επισιτιστικά τμήματα των ξενοδοχειακών μονάδων στην προμήθεια, τη διακίνηση και την αποθήκευση των τροφίμων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία του επισιτιστικού τμήματος και η αισθητική του χώρου και του προσωπικού. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το σημαντικότατο κομμάτι της υγιεινής και ασφάλειας στις επισιτιστικές μονάδες και η διαχείριση του των προτύπων ISO και HACCP. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και η εκτενής βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Επαγγελματική κουζίνα el
dc.subject Ξενοδοχεία el
dc.title Η οικονομία στην επαγγελματική κουζίνα στις σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου