Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Περιγραφική στατιστική και ανάλυση δεδομένων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπαθανασοπούλου, Χρυσάνθη
dc.contributor.author Θεοδοσάκης- Κάρστεν, Μηνάς- Γκέρχαρντ
dc.contributor.author Μαγκαφάς, Αναστάσιος
dc.contributor.author Ρυσσάκης, Φανούριος
dc.date.accessioned 2017-02-06T07:04:02Z
dc.date.available 2017-02-06T07:04:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4504
dc.description.abstract Ως Στατιστική ορίζεται η επιστήμη που ασχολείται με την συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων. Παρόλο που ο συγκεκριμένος ορισμός αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της Στατιστικής, εντούτοις δεν αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο αυτής της επιστήμης. Μπορούμε να πούμε πιο σωστά πως ο παραπάνω ορισμός αναφέρεται στο κομμάτι αυτό που ονομάζεται Περιγραφική Στατιστική. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση της Στατιστικής που έχει ως κύρια ενασχόληση την συμπερασματολογία. Για αυτήν την πλευρά της Στατιστικής ένας ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί είναι ο ακόλουθος: «Στατιστική είναι η προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας». Κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η Στατιστική Συμπερασματολογία είναι πιο σημαντική συγκριτικά με την Περιγραφική Στατιστική και αυτό εξαιτίας του ότι χρειάζεται πιο πολύπλοκα εργαλεία για την ανάπτυξη της. Είναι κοινός τόπος τα τελευταία έτη, ότι η Περιγραφική Στατιστική βρίσκει ολοένα και περισσότερες εφαρμογές και μια αιτία για αυτήν την εξέλιξη αποτελεί το γεγονός πως σε όλες τις επιστήμες υπάρχει η ανάγκη για ποσοτική προσέγγιση των διαφόρων εννοιών και μεθόδων, κάτι το οποίο υλοποιείται με την συγκέντρωση, την ανάλυση και την παρουσίαση των δεδομένων που υπάρχουν. Κατά συνέπεια, η Περιγραφική Στατιστική έχει βαρύνουσα σημασία καθώς είναι ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια επεξεργασίας των υπό εξέταση δεδομένων- στοιχείων και ως εκ τούτου λάθη και παραλείψεις θα επηρεάσουν αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα και θα οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Άρα η περιγραφή και η ανάλυση των δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική και πρακτική επισκόπηση της Περιγραφικής Στατιστικής καθώς και η υλοποίηση παραδειγμάτων ανάλυσης δεδομένων στο στατιστικό πακέτο SPSS. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Περιγραφική στατιστική el
dc.subject Ανάλυση δεδομένων el
dc.title Περιγραφική στατιστική και ανάλυση δεδομένων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου