Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μέτρηση στάσεων, αντιλήψεων και κατανόησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών μετά την οικονομική κρίση.Μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή για την επιλογή καταναλωτικών προίόντων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπαθανασοπούλου, Χρυσάνθη
dc.contributor.author Κακολύρη, Πολυξένη Α.Μ.11632
dc.contributor.author Μαλτέζου, Γεωργία Α.Μ.11620
dc.date.accessioned 2017-02-06T07:21:18Z
dc.date.available 2017-02-06T07:21:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4507
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μέτρηση στάσεων , αντιλήψεων και κατανόησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών μετά την οικονομική κρίση. Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται τα στοιχεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς, η κατανάλωση – οικονομική κρίση και οι νεότερες προσεγγίσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή, οι ανάγκες του και οι παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Στο τρίτο κεφάλαιο εστιάζουμε στη διάγνωση των αναγκών του καταναλωτή και η κατανάλωση εντός της οικονομικής κρίσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο προσδιορίζεται η μεθοδολογία έρευνας που πραγματοποιήθηκε με θέμα τη μέτρηση στάσεων, των καταναλωτών σχετικά με τις καταναλωτικής προτιμήσεις και πως αυτές επηρεάζονται από την οικονομική κρίση Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση και η κωδικοποίηση των δεδομένων της έρευνας. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Καταναλωτική συμπεριφορά el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.title Μέτρηση στάσεων, αντιλήψεων και κατανόησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών μετά την οικονομική κρίση.Μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή για την επιλογή καταναλωτικών προίόντων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου