Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση των ERP συστημάτων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ένδυσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βασιλείου, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Ζερβογιάννη, Βασιλική Α.Μ.12487
dc.contributor.author Κάντσου, Ειρήνη- Αγγέλα Α.Μ.12469
dc.date.accessioned 2017-02-06T07:34:10Z
dc.date.available 2017-02-06T07:34:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4509
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Συστήματα E.R.P). Το ERP είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισµικού που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσµα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Ένα επιχειρησιακό εργαλείο κεντρικού ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισµού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις µιας επιχείρησης. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης την έννοια του ERP, ποιοι είναι και κατά πόσο διευρύνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση των ERP, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ένδυσης. Οι στόχοι που θεωρήσαμε πως πρέπει να επιτευχθούν είναι ο βαθμός χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων ERP ,ποια είναι η χρησιμότητα και κατά ποσό αποδοτικά και αποτελεσματικά είναι ,η υιοθέτησή τους από τους χρήστες και οι δυσκολίες προσαρμογής, πόσο προσοδοφόρα και ωφέλιμα είναι ,και τέλος η διερεύνηση σχετικά με την δυναμική και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα αποφασίσαμε στην πτυχιακή μας εργασία να διερευνήσουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση των Erp συστημάτων ,στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ένδυσης, έτσι ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα και προτάσεις για την βέλτιστη χρήση του των πληροφοριακών συστημάτων ERP . Αρχικά το πρώτο μέρος της μελέτης ήταν κατά κύριο λόγο βιβλιογραφικού χαρακτήρα ,όπου μελετήθηκαν και αναλύθηκαν εκτενεστέρα οι κύριοι παράγοντες και οι κύριες λειτουργίες που αποτελούν ένα σύστημα ERP. Για την επίτευξη του σκοπού μας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε 100 επιχειρήσεις σχετιζόμενες με το λιανικό εμπόριο ένδυσης. Στην συγκεκριμένη έρευνα ο πληθυσμός ήταν εργαζόμενοι που είτε εργάζονταν στο λογιστήριο είτε στην αποθήκη είτε φυσικά στη μηχανοργάνωση. Σε λίγες περιπτώσεις απάντησε στις ερωτήσεις ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν µέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS 19 µέσω της ανάλυσης συχνοτήτων(frequencies) ενώ εφαρμόστηκαν ορισμένοι µη παραµετρικοί έλεγχοι όπως Kruscal-Wallis (Κ independent samples) έτσι ώστε να µπορέσουµε να κατανοήσουμε την συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κατά κόρον τα πληροφοριακά συστήματα ERP , τα οποία φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ένα ERP σύστημα αποτελεί την κυριότερη λειτουργία μιας επιχείρησης καθώς αυτοματοποιεί όλες σχεδόν τις διαδικασίες της. Εν κατακλείδι, παραθέτουμε τις προτάσεις μας σύμφωνα με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την πρωτογενή έρευνα. Καταλήγουμε ότι η τεχνολογία και λειτουργικότητα των συστημάτων ERP, αναμένεται στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν μια δυναμική εξέλιξη στον κλάδο των σύγχρονων τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Επίσης, τα επόμενα χρόνια αναμένεται η ευρεία εξάπλωση του Internet και των συναφών τεχνολογιών (Intranets , Extranets, κ.τ.λ.) να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων ERP. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Εμπόριο el
dc.title Διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση των ERP συστημάτων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ένδυσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου