Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο ρόλος και η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στους οργανισμούς

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπαδόπουλος, Δημήτριος
dc.contributor.author Παπαμιχαήλ, Αγγελική
dc.contributor.author Ροδίτη, Μαρία
dc.contributor.author Φωτοπούλου, Μαρία
dc.date.accessioned 2017-02-14T08:35:41Z
dc.date.available 2017-02-14T08:35:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4602
dc.description.abstract Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία αύξηση της χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) έχει επηρεάσει και τον επιχειρηματικό κόσμο. Πλέον, τα κοινωνικά δίκτυα εντάσσονται στις στρατηγικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση της εικόνας τους και των προϊόντων τους. Η επιτυχία τους κρίνεται από τη χρήση που θα επιλέξουν να κάνουν στα νέα εργαλεία που τους προσφέρονται. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που δεν καταφέρνουν να τα αξιοποιήσουν σωστά, με αποτέλεσμα να μην «καρπώνονται» τις ευκαιρίες που τους δίνονται. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις, τους δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν σημαντικές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, οι ευκαιρίες αυτές αφορούν νέες συνεργασίες, αύξηση των πελατών της επιχείρησης, προώθηση των προϊόντων της, κλπ. Έτσι λοιπόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επιχειρήσεις να εντάξουν τα κοινωνικά δίκτυα στις στρατηγικές τους και να τα θεωρήσουν αναπόσπαστο κομμάτι τους. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στις επιχειρήσεις και την επίδραση που έχουν πάνω σε αυτές. Αναλυτικά, στο πρώτο μέρος θα γίνει πλήρης βιβλιογραφική ανάλυση στις έννοιες που αφορούν τα κοινωνικά δίκτυα. Θα δοθούν οι ορισμοί αυτών, θα αναπτυχθεί η εξέλιξή τους, ο ρόλος που έχουν στις επιχειρήσεις και το μάρκετινγκ. Επίσης, θα γίνει εκτενής ανάλυση στα δημοφιλέστερα μέσα, στα χαρακτηριστικά τους και στην επίδραση που έχουν στις επιχειρήσεις. Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστεί η προσωπική έρευνα, που έγινε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, στις επιχειρήσεις με σκοπό να ερευνηθούν και να αξιολογηθούν ο ρόλος και η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, σε 10 επιχειρήσεις, οι οποίες απάντησαν σε 10 ερωτήσεις. Συμπερασματικά, σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να τα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά ώστε να επιτύχουν σημαντικά οφέλη. Επιπλέον, το μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων εξυπηρετεί τη σύγχρονη εποχή, και καθώς αναπτύσσεται ραγδαία, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή του, όπου με την καθοδήγηση εξειδικευμένων στελεχών στο χώρο η επιτυχία για μία επιχείρηση είναι δεδομένη. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.subject Επιχειρήσεις el
dc.title Ο ρόλος και η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στους οργανισμούς el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου