Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσουραμάνης, Χρήστος.
dc.contributor.author Κουρούνου, Ναυσικά Α.Μ. 13238.
dc.date.accessioned 2017-03-13T08:30:01Z
dc.date.available 2017-03-13T08:30:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4769
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την παρουσία και εξέλιξη και την πορεία ης ανώνυμης εταιρίας CARREFOUR στο Άργος. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρίας, η περιγραφή της και η παρούσα κατάσταση της επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη της προς μελέτη επιχείρησης, ο απολογισμός της βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης και οι δράσεις της εταιρικής υπευθυνότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προφίλ της δραστηριότητας της επιχείρησης ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός η ανάλυση swot , οι πεντε δυναμεις του porter καθώς και η ανάλυση του marketing και ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικτυακή εικόνα τη επιχείρησης.   SUMMARY This thesis discusses the presence and evolution and course limited company CARREFOUR Argos. the choice of the particular company, the description of the present situation of the company presented in the first chapter. The second chapter presents the corporate social responsibility of the undertaking that study, the results of the sustainable and responsible development and actions of corporate responsibility. The third chapter presents the company in business profile while the fourth chapter strategic planning determined the swot analysis, the five forces of the porter and the analysis of marketing and strategic planning of the company. Finally in the fifth chapter the online image of the business. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εταιρείες, Ανώνυμες(Μελέτη περίπτωσης) - CARREFOUR AE - 'Aργος. el
dc.subject Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Επιχειρήσεις. el
dc.subject Επιχειρήσεις - Σχεδιασμός, Στρατηγικός - Μarketing. el
dc.subject Eπιχειρήσεις - Ανάλυση (SWOT). el
dc.subject Επιχειρήσεις - Διαδίκτυο. el
dc.title "CARREFOUR AE στο Άργος." el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου