Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φύλακτος, Δημήτριος.
dc.contributor.author Δρόσου, Χριστίνα.
dc.contributor.author Αδαμίκου, Βέσνα.
dc.date.accessioned 2017-03-13T10:26:17Z
dc.date.available 2017-03-13T10:26:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4772
dc.description.abstract Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής αυτής εργασίας κάναμε μία ιστορική αναδρομή στα Συνεταιριστικά σχήματα στην αρχαιότητα και στις Συνεταιριστικές μορφές του Μεσαίωνα. Έπειτα, αναφερθήκαμε στους πρώτους Συνεταιρισμούς αλλά και στις πρώτες Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Τέλος αναλύσαμε την εξέλιξη τόσο του αριθμού των Ενώσεων όσο και των μελών τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερθήκαμε γενικά περί Συνεταιρισμών επεξηγώντας τον ορισμό, τον σκοπό, αλλά και το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους έργο. Στη συνέχεια αναλύσαμε τις Συνεταιριστικές Αρχές και τη Δομή του Συνεταιριστικού Κινήματος, την οργανωτική συγκρότηση και διοίκηση πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών, την ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ και τέλος την σχέση κράτους-συνεταιρισμών. Μπαίνοντας στο τρίτο κεφάλαιο και με τη χρήση πλέον του καταστατικού του Α.Σ. Εορδαίας, αναφερθήκαμε στον ίδιο τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Εορδαίας. Πιο συγκεκριμένα ξεκινήσαμε με τις γενικές διατάξεις όπως η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός και οι δραστηριότητες του Α.Σ. Εορδαίας. Έπειτα περάσαμε στην λειτουργία του αναλύοντας τις εργασίες, τους κανόνες παραγωγής και εμπορίας και τους ειδικούς όρους ορισμένων εργασιών. Κλείνοντας μιλήσαμε για τον έλεγχο και την οικονομική διαχείριση, την έκτακτη εισφορά και τα τηρούμενα βιβλία. Στο τέταρτο κεφάλαιο, μιλήσαμε αναλυτικά για όλα τα όργανα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εορδαίας τα οποία και είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο, αναφερόμενοι πιο συγκεκριμένα στην συγκρότηση, τις αρμοδιότητες, τη συνεδρίαση, ψηφοφορία και απόφαση, τις αρμοδιότητες του Προέδρου και τον Ταμία. Στο πέμπτο κεφάλαιο της Πτυχιακής αυτής εργασίας αναφερθήκαμε στα μέλη του Συνεταιρισμού. Πιο συγκεκριμένα μιλήσαμε για τις προϋποθέσεις εγγραφής, τους όρους εισδοχής, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών αλλά και στον τρόπο αποχώρησης και διαγραφής μέλους. Κλείνοντας το κεφάλαιο αναφερθήκαμε στη συνεταιριστική μερίδα, την ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού και στις υποχρεώσεις των συνεταίρων προς τρίτους. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα πραγματεύεται του παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα του ίδιου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εορδαίας. Διαχειριστήκαμε τα αποτελέσματα με χρήση στατιστικού προγράμματος μέσω του οποίου τα αναλύσαμε και τα συσχετίσαμε. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Συνεταιρισμοί, Αγροτικοί(Μελέτη περίπτωσης) - Ελλάδα - Αγροτικός Συνεταιρισμός Εορδαίας el
dc.subject Συνεταιρισμοί - Διοίκηση και Οργάνωση. el
dc.title Α. Σ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου