Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συγκριτική μελέτη στίς στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολούθησανοι εταιρείες Αpple, Dell και ΗP.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ντόβας, Δημήτριος.
dc.contributor.author Στάμος, Αναστάσιος, Ιωάννης Α.Μ. 14590.
dc.date.accessioned 2017-03-20T07:57:09Z
dc.date.available 2017-03-20T07:57:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4806
dc.description.abstract Η παγκόσμια βιομηχανία των προσωπικών υπολογιστών κοστολογείται για 215 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια και αναμένεται να αυξηθεί κατά 3-4% κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κυριαρχεί στον κλάδο με μερίδιο 34% της αγοράς. Η βιομηχανία επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως το επίπεδο των εισοδημάτων, την τεχνολογική καινοτομία, την εκπαίδευση του υπολογιστή και τη χρήση του διαδικτύου. Η εισαγωγή φορητών υπολογιστών και ultrabooks έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας των υπολογιστών με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική περιγραφή των εταιρειών Dell, Apple και HP καθώς και η σύγκριση των στρατηγικών που έχει ακολουθήσει η κάθε μία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στον κλάδο του marketing καθώς και στις στρατηγικές μάρκετινγκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή της εταιρείας Apple. Παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση της, τα προϊόντα της, τη στρατηγική της και τα οικονομικά στοιχεία της. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή και τα προϊόντα της εταιρείας Dell. Επίσης παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές και τη στρατηγική που ακολουθεί. Στη συνέχεια αναλύεται η εταιρεία Hewlett-Packard. Ανάμεσα στις πληροφορίες που παρουσιάζονται υπάρχουν στοιχεία για την ιστορική αναδρομή της, τα προϊόντα της, τα οικονομικά στοιχεία, τους συνεργάτες της καθώς και για τη στρατηγική της. Τέλος, ακολουθεί η σύγκριση των στρατηγικών των τριών εταιριών καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher TEI Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εταιρείες - Μάρκετινγκ, Στρατηγικές. el
dc.subject Hewlett Packard. el
dc.subject Dell. el
dc.subject Αpple. el
dc.title Συγκριτική μελέτη στίς στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολούθησανοι εταιρείες Αpple, Dell και ΗP. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου