Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γκίκας, Δημήτριος.
dc.contributor.author Tοπάλτζας, Χρήστος.
dc.date.accessioned 2017-03-29T10:08:06Z
dc.date.available 2017-03-29T10:08:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4872
dc.description.abstract Οι εφαρμογές (mobile applications) για έξυπνες συσκευές (smartphones, tablets) καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της ζωής των χρηστών. Είναι μέρος της καθημερινότητας και είναι πλέον απαραίτητες για τις συνθήκες της ζωής σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Ομοίως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της ζωής των ανθρώπων τόσο σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Με λίγα λόγια στόχος μας είναι ο συνδυασμός των παραπάνω εννοιών δηλαδή των έξυπνων συσκευών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την υλοποίηση μιας εφαρμογής η οποία θα προσφέρει στον χρήστη την διαχείριση των προσωπικών του μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πριν γίνει λοιπόν η ανάλυση της εφαρμογής πρέπει να αναλυθούν σημαντικές έννοιες. Αφού γίνει κατανόηση αυτών των βασικών εννοιών θα υπάρχει πιο σφαιρική άποψη για τους λόγους υλοποίησης της εφαρμογής διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πρώτη και κυριότερη έννοια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) που πολλές φορές λανθασμένα ταυτίζονται με την κοινωνική δικτύωση (Social Network). Η διαφοροποίηση αυτών των δύο είναι σημαντική ως προς τον σκοπό της εφαρμογής που θα υλοποιηθεί. Βέβαια θα γίνει επέκταση στην ιστορία και την εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεύτερη έννοια που θα αναλυθεί είναι οι κινητές συσκευές που έχουν γίνει απαραίτητες και η καθημερινή χρήση τους γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η εξέλιξη των κινητών συσκευών έφεραν τις έξυπνες συσκευές (smartphones, tablets). Σε αυτό το σημείο θα αναπτυχθεί η ιστορία, ο ορισμός, η εξέλιξη και τα λειτουργικά συστήματα των έξυπνων συσκευών. Τρίτη έννοια είναι οι εφαρμογές (applications) που κάνουν τις έξυπνες συσκευές να είναι άκρος απαραίτητες στην καθημερινότητα. Σήμερα έχουν αναπτυχθεί τόσο που πολλές από αυτές είναι ενσωματωμένες με τις έξυπνες συσκευές. Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση του ορισμού αλλά και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ανάπτυξή τους. Το επόμενο κεφάλαιο αναλύει τις διαθέσιμες υπηρεσίες – πλατφόρμες που υπάρχουν στην αγορά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και πιες από τις βασικές λειτουργίες καλύπτει η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις απαιτήσεις που έχει η εφαρμογή, στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήστη του συστήματος και τέλος στην ανάλυση χρηστών. Σε επόμενο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση και η υλοποίηση της εφαρμογής που αναπτύσσεται. Σε αυτό το σημείο θα δούμε βήμα-βήμα το πώς και με ποιους τρόπους γίνετε η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, το γραφικό περιβάλλον και οι οδηγίες χρήσης. Τέλος στην εξέλιξη, στις παρατηρήσεις - συμπεράσματα θα αναλύσουμε τις προοπτικές αυτής της εφαρμογής, την εξέλιξη της και την υλοποίηση της στην πραγματική αγορά. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher TEI Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Social Media(Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) - Κινητές συσκευές(smartphones, tablets). el
dc.subject Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εφαρμογές Διαχείρησης - RaPidnote. el
dc.title Social Media Broadcast App(Rapid Note). el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου