Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Web εφαρμογή παρουσίασης αρχαιολογικών χώρων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Χριστοδούλου, Σωτήρης
dc.contributor.author Μπισάνη, Γκραντιόλα
dc.contributor.author Σελλά, Αέρντα
dc.date.accessioned 2017-05-25T10:29:24Z
dc.date.available 2017-05-25T10:29:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5412
dc.description.abstract Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πλήρης περιγραφή της εργασίας όσον αφορά το θέμα της, τους στόχους που επιδιώκει να καλύψει καθώς επίσης και τη δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις υπηρεσίες του Διαδικτύου, στις τεχνολογίες προγραμματισμού στον Παγκόσμιο Ιστό και τους τρόπους που διακινείται το περιεχόμενό του καθώς επίσης και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης web εφαρμογών. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία ανάπτυξης της συγκεκριμένης εφαρμογής καθώς επίσης και τα στάδια ανάλυσης και σχεδίασης της εφαρμογής. Γίνεται περιγραφή της σχεδίασης της Βάσης Δεδομένων της εφαρμογής καθώς επίσης και του User Interface ενώ παράλληλα δίνεται και ο χάρτης πλοήγησης που πρόκειται να έχει ο Δικτυακός Τόπος. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται πλήρης περιγραφή των δυναμικών ιστοσελίδων της εφαρμογής με σχόλια για τον κώδικα και προβολή των πιο σημαντικών τμημάτων του ενώ παράλληλα παρουσιάζονται φωτογραφίες που δείχνουν τον τρόπο προβολής και περιήγησης σε κάθε ιστοσελίδας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια αξιολόγηση της εφαρμογής καθώς και μια αξιολόγηση της εργασίας συνολικά. Γίνεται μια αποτίμηση για το βαθμό στον οποίοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν και γίνονται προτάσεις για βελτιώσεις και προσθήκες στο μέλλον. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ανάπτυξη ιστότοπου el
dc.subject Αρχαιολογικοί χώροι el
dc.title Web εφαρμογή παρουσίασης αρχαιολογικών χώρων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου