Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων προερχόμενων απο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Χαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Ηλιάδης, Δημοσθένης
dc.contributor.author Γεωργουλής, Παναγιώτης
dc.contributor.author Γκόρος, Μιχαήλ
dc.date.accessioned 2017-06-02T06:44:15Z
dc.date.available 2017-06-02T06:44:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5501
dc.description.abstract Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι τα social media, τα επιχειρηματικά δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτά και μπορούν να αντληθούν από αυτά, και το marketing μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει τις διαδικασίες εκείνες που κάνουν εφικτό για μια επιχείρηση να αντλήσει πολύτιμα δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά. Επιμέρους στόχοι αναφέρονται στον εννοιολογικό προσδιορισμό κοινωνικών δικτύων και της έννοιας wom & e-wom, στην ανάλυση των τεχνικών marketing μέσω κοινωνικών δικτύων, στη μελέτη συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας και στις μεθόδους εξόρυξης γνώσης στα κοινωνικά δίκτυα. Η μέθοδος που ακολουθείται στην εργασία είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Μέσω αυτής περιγράφονται τα social media, ως προς το περιεχόμενο και το είδος τους, ως ο συνδυασμός της τεχνολογίας, της διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και της πληροφορίας. Επίσης, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς και της εγχώριας βιβλιογραφίας γίνεται περιγραφή του social media marketing, της επιχειρηματικής ευφυΐας και των τεχνολογιών που την υποστηρίζουν, των μεθόδων εξόρυξης δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα και της έννοιας της ομοφιλίας ως φαινόμενο των κοινωνικών δικτύων. Τα συμπεράσματα από τη μελέτη δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις, μέσα από τη στρατηγική τους που βασίζεται στην αλληλεπίδραση με τους χρήστες και στη δημιουργία ενός εταιρικού προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν πολλαπλά οφέλη. Τέτοια οφέλη είναι η γρήγορη προώθηση νέων προϊόντων, η άμεση ενημέρωσή τους και η αξιοποίηση των πληροφοριών που συγκεντρώνουν μέσω των δυνατοτήτων που τους προσφέρει η τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.subject Επιχειρηματική Ευφυία el
dc.subject Εξόρυξη δεδομένων el
dc.title Ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων προερχόμενων απο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου