Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μελέτη της εφαρμογής capital controls.Υλοποίηση έρευνας για την αποτύπωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς μετά την οικονομική κρίση

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπαθανασοπούλου, Χρυσάνθη
dc.contributor.author Λυκούρη, Παναγιώτα
dc.date.accessioned 2017-06-06T06:43:51Z
dc.date.available 2017-06-06T06:43:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5520
dc.description.abstract Αναμφισβήτητα, η πρόσφατη οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την κατάρρευση των μεγάλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, έχει επηρεάσει σχεδόν όλη την υφήλιο. Ανάλογες καταστάσεις έχουν σημειωθεί και άλλες φορές τους τελευταίους αιώνες και τα αίτια της είναι πολλαπλά. Στην παρούσα εργασία αρχικά παραθέτει θεωρητικά στοιχεία σχετικά με τα αίτια της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και κυρίως το ρόλο των CDS και των διεθνών οίκων αξιολόγησης στην επέκταση της και στη συνέχεια εστιάζει στην ελληνική οικονομική κρίση τα αίτια και τις επιπτώσεις της κρίσης στην καταναλωτική συμπεριφορά καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των capital controls σ’ αυτήν. Η έρευνα πραγματοποιείται με σκοπό τη μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην παρούσα οικονομική κρίση. Γι’ αυτό το λόγο διεξήχθη έρευνα σε τυχαίο δείγμα 100 ατόμων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016, η οποία είναι βασισμένη στην καταγραφή της ψυχολογίας και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με τη χρήση ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Σε γενικές γραμμές η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα που συμμετείχαν έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματος τους. Ένα μεγάλο ποσοστό έχει χάσει την εργασία του και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό αντιμετώπισε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις πληρωμές μετά τα capital controls. Όλα τα παραπάνω έχουν ωθήσει τα άτομα να στραφούν σε μια πιο ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά που τους ωθεί να προσαρμόζουν τις ανάγκες τους στις οικονομικές τους δυνατότητες. Επιπρόσθετα, κρίθηκε αναγκαία η αγωγή του καταναλωτή, ο οποίος μέσα στον καταιγισμό των καταναλωτικών μηνυμάτων που δέχεται, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με την εκπαίδευση και την απόκτηση καταναλωτικών δεξιοτήτων από την παιδική ηλικία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Καταναλωτική συμπεριφορά el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.title Μελέτη της εφαρμογής capital controls.Υλοποίηση έρευνας για την αποτύπωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς μετά την οικονομική κρίση el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου