Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οι κοινωνικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για την πόλη της Πάτρας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βάσιου, Γεωργία
dc.contributor.author Καμπέρη, Μαρία
dc.contributor.author Μάρκου, Σοφία
dc.date.accessioned 2017-06-06T07:24:56Z
dc.date.available 2017-06-06T07:24:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5526
dc.description.abstract Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για την πόλη της Πάτρας. Στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφεται η οικονομική κρίση. Δίνεται ο ορισμός της κρίσης, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της και τα στάδια από τα οποία διέρχεται, ενώ ορίζονται και τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη που έχουν αντίκτυπο στην οικονομία κατά την διάρκεια μίας κρίσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση και παρουσιάζονται διάφοροι τομείς πέρα από τον οικονομικό τομέα, τους οποίους μπορεί να επηρεάσει. Οι επιπλέον τομείς που επηρεάζονται από την δραστηριότητα μίας οικονομίας είναι, η εκπαίδευση, οι εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον και η ψυχική υγεία. Στην συνέχεια του κεφαλαίου δίνονται και ορισμένες προτάσεις αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Το τρίτο κεφάλαιο, περιγράφει την επίδραση της οικονομικής κρίσης για την πόλη της Πάτρας. Παρουσιάζεται το επίπεδο της ζωής στην πόλη της Πάτρας, πριν την ύφεση αλλά και κατά την διάρκεια αυτής. Παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών για την πόλη, ενώ αποτυπώνεται και η εξέλιξη του επιπέδου κοινωνικής ευημερίας για τους πολίτες. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στις επιχειρήσεις και καταναλωτές της πόλης, με στόχο να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της ύφεσης όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Τέλος, εξάγονται τα απαραίτητα από την πτυχιακή μας εργασία, συμπεράσματα.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Επιχειρήσεις el
dc.subject Καταναλωτές el
dc.title Οι κοινωνικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για την πόλη της Πάτρας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου