Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αποκαλύπτοντας την ταυτότητα και την κληρονομιά μιας εθνοτικής ομάδας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Αλεξοπούλου, Αικατερίνη
dc.contributor.author Ασωνίτης, Σπυρίδων Α.Μ.233
dc.contributor.author Θεολόγη, Αικατερίνη Α.Μ.249
dc.date.accessioned 2017-06-19T07:21:36Z
dc.date.available 2017-06-19T07:21:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5669
dc.description.abstract Η άσκηση μιας πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα την προστασία και την ενίσχυση πολιτιστικών οργανισμών, όπως είναι τα μουσεία. Τα τελευταία αποτελούν στις μέρες μας όχι μόνο χώρους διατήρησης και έκθεσης πολιτιστικών αγαθών, αλλά και χώρους παραγωγής πολιτισμού που συμβάλλουν στην πολιτιστική και όχι μόνο ανάπτυξη της κοινωνίας. Αποτελεί λοιπόν αίτημα των τοπικών κοινωνιών η δημιουργία και η λειτουργία μουσείων στους κόλπους τους, αρμοδιότητα που ανήκει πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στα πλαίσια αυτά, πολλοί είναι οι Δήμοι που επιλέγουν να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τοπικά μουσεία ενισχύοντας έτσι την ποιότητα ζωής των δημοτών και συμβάλλοντας στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Υπό το πρίσμα αυτό, θα εξετασθεί μελέτη περίπτωσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην αρμοδιότητα του οποίου προτείνουμε να ανήκει το τοπικό μουσείο, το οποίο θα διαχειρίζεται μέσω του πολιτιστικού οργανισμού του «ΔΗΚΕΑΒ». Ποιο συγκεκριμένα διερευνώνται:  Η συμβολή του Δήμου σε συνεργασία με άλλους φορείς στη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων του «Μ.Ε. Ρ.», ούτως ώστε να υλοποιούνται καλύτερα οι λειτουργίες του. Μελετώνται διάφορες μορφές δυνατής χρηματοδότησης.  Η μορφή και τα αντικείμενα που θα πλαισιώνουν την έκθεση του μουσείου .  Το ελάχιστο πολιτιστικό αποτέλεσμα του «Μ.Ε.Ρ» ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Μουσεία el
dc.subject Πολιτιστική πολιτική el
dc.subject Τοπική αυτοδιοίκηση el
dc.title Αποκαλύπτοντας την ταυτότητα και την κληρονομιά μιας εθνοτικής ομάδας el
dc.title.alternative Για την δημιουργία ενός μουσείου ελλήνων ρομά el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου