Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της υγείας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Χαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Ρετζεπάι, Αρμάντο Α.Μ.12647
dc.contributor.author Πρίφτι, Λεόν Α.Μ.12595
dc.contributor.author Νταλίπης, Γιάννης Α.Μ.12599
dc.date.accessioned 2017-06-19T09:22:00Z
dc.date.available 2017-06-19T09:22:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5674
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε τα Πληροφοριακά Συστήματα στο Χώρο της υγείας. Αφού γίνει αναφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην εφαρμογή τους στον ιατρικό τομέα, δίνεται ο ορισμός του πληροφοριακού συστήματος και η εφαρμογή του στα νοσοκομεία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ERP σύστημα και αναλύονται τα οφέλη από την εφαρμογή του, αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν. Συνεχίζοντας θα μιλήσουμε για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών , στις εφαρμογές τους και στο βαθμό χρήσης τους στην Υγεία παγκοσμίως. Ακολούθως, παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική διαχείριση των νοσοκομείων και πιο συγκεκριμένα αναλύουμε τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, τις κάρτες υγεία και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση . Αμέσως μετά αναλύεται ο όρος της τηλεϊατρικής καθώς και οι διάφορες εφαρμογές που βρίσκονται στον τομέα της υγείας. Στο επόμενο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για την ρομποτική και στη συμβολή της Πληροφορικής στην πιο εξειδικευμένη ιατρική. Τελειώνοντας, γίνεται αναφορά στην κινητή υγεία, τα οφέλη από την εφαρμογή της, τον τρόπο που έχει βοηθήσει στην αναβάθμιση της ιατρικής, καθώς και στον βαθμό που χρησιμοποιείται διεθνώς. Για την σύνταξη αυτής της εργασίας μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Τηλείατρική el
dc.subject Μονάδες υγείας el
dc.subject Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας el
dc.title Πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της υγείας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου