Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Το revenue management και η εφαρμογή του στην ελληνική βιομηχανία.Ο ρόλος του στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των ξενοδοχείων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παναγόπουλος, Αναστάσιος
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Σιαμαντά, Θεοδώρα
dc.contributor.author Χριστοδουλίδη, Μαρία
dc.date.accessioned 2017-07-17T08:27:45Z
dc.date.available 2017-07-17T08:27:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5756
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τέσσερα (4) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό του revenue management, την ιστορική αναδρομή του, τις συνθήκες εφαρμογής του καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζει. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η εφαρμογή του revenue management στα ελληνικά ξενοδοχεία, τις δυσκολίες που συναντώνται κατά την εφαρμογή του, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την τιμολογιακή πολιτική στην σύγχρονη ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης ενός ελληνικού ξενοδοχείου, μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου overbooking καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος arena. Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Revenue management el
dc.subject Ξενοδοχεία el
dc.subject Τιμολογιακή πολιτική el
dc.title Το revenue management και η εφαρμογή του στην ελληνική βιομηχανία.Ο ρόλος του στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των ξενοδοχείων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου