Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βίγλη, Μαρία
dc.contributor.author Αγγελή, Μαρία
dc.date.accessioned 2017-09-19T10:15:43Z
dc.date.available 2017-09-19T10:15:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5843
dc.description.abstract Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η πολυσύνθετη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο μουσείο και το κοινό, μέσω, αφενός, των εκθεσιακών και, αφετέρου, των επικοινωνιακών πρακτικών που αυτό εφαρμόζει ανά περίπτωση. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Παρουσιάζονται οι εκθεσιακοί χώροι και η συλλογή, ενώ εφαρμόστηκε η μέθοδος κυρίως της ποσοτικής και λιγότερο της ποιοτικής έρευνας, με ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο σε περίπου πενήντα (50) άτομα-δυνητικούς επισκέπτες εκτός του μουσείου. Απώτερος σκοπός είναι να ανιχνευθούν οι προθέσεις του κοινού αναφορικά με την εικόνα του μουσείου, τις επικοινωνιακές του στρατηγικές, αλλά και το κατά πόσο πληροί τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου μουσείου που προσελκύει επισκέπτες χάρη σ’αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Νέο μουσείο Ακρόπολης el
dc.subject Ερωτηματολόγια έρευνας el
dc.title Μουσείο και κοινό el
dc.title.alternative Μελέτη περίπτωσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου