Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Εκθεσιακός σχεδιασμός στο μουσείο Μπενάκη (κτήριο Πειραιώς)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βίγλη, Μαρία
dc.contributor.author Τσιγκριμάνη, Σουσάνα
dc.date.accessioned 2017-09-29T07:09:26Z
dc.date.available 2017-09-29T07:09:26Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5915
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την έκθεση του Κοσμά Ξενάκη που πραγματοποιήθηκε στο μουσείο Μπενάκη Πειραιώς. Στην αρχή της εργασίας υπάρχουν κάποια εισαγωγικά στοιχεία για το μουσείο, τον ιδρυτή και για το ίδιο το κτήριο. Στη συνέχεια περιλαμβάνεται το βιογραφικό για τον καλλιτέχνη Κοσμά Ξενάκη, πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του, που δεν περιορίστηκε μόνο στην ζωγραφική για την οποία γίνεται και η έκθεση αλλά αποκαλύπτει και άλλες πτυχές. Ακόμη, εξετάζεται η ίδια η έκθεση ως προς τον τρόπο που τοποθετήθηκαν οι πίνακες, τα γλυπτά και τα αντικείμενα στο χώρο, καθώς επίσης αναλύονται οι τρόποι και τα μέσα (οπτικοακουστικά κ.α) που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της παρουσίασης. Πρόκειται για μια έκθεση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί μέσα από αυτή γνωρίζουμε έναν πολυσχιδή καλλιτέχνη με ευρύ έργο, ενώ παρακολουθούμε την πορεία του στησίματός της που παρουσιάζει ποικιλομορφία στα εκθέματα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εκθεσιακός σχεδιασμός el
dc.subject Μουσείο Μπενάκη el
dc.title Εκθεσιακός σχεδιασμός στο μουσείο Μπενάκη (κτήριο Πειραιώς) el
dc.title.alternative Η περίπτωση της έκθεσης Κοσμά Ξενάκη el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου