Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδοση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων πριν και μετά την οικονομική κρίση.Τακτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
dc.contributor.author ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
dc.contributor.author ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
dc.contributor.author ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
dc.date.accessioned 2017-10-30T07:45:31Z
dc.date.available 2017-10-30T07:45:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6073
dc.description.abstract Βασικός στόχος στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η μελέτη της επίδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πριν και μετά την οικονομική κρίση στη χώρα μας, καθώς και η ανεύρεση τακτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασία έχει ως θέμα την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικότητας, στους παράγοντες, στα είδη της, αλλά και στις βασικές συνιστώσες της. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τη δομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μιλάει για τους τύπους των ΜμΕ, για τον αριθμό προσωπικού, για τον κύκλο ζωής τους, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Επίσης, δίνει σε αριθμούς τις ΜμΕ στην Ελλάδα και περιγράφει τους τρόπους χρηματοδότησής τους. Στο τρίτο και σημαντικότερο κεφάλαιο, παραθέτεται με στατιστικά στοιχεία και με τη βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων, η πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και το 2015. Υπογραμμίζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως στις ΜμΕ. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τακτικές και μέσα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όπως στρατηγικές κινήσεις που πρέπει να εφαρμόσει μια επιχείρηση, όπως η ενίσχυση της ρευστότητας με τη βοήθεια του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) αλλά και από ορισμένα προγράμματα που διεξάγονται από το κράτος και την Ευρώπη και βοηθούν στη χρηματοδότησή τους. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έρευνα μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, τα οποία στάλθηκαν και απαντήθηκαν από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Επιχειρηματικότητα el
dc.subject Μικρομεσαίες επιχειρήσεις el
dc.title Η επίδοση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων πριν και μετά την οικονομική κρίση.Τακτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας el
dc.title.alternative The performance of greek small and medium enterprises before and after the economic crisis.Methods and practices of entrepreneurial strengthening el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου