Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών & Παραγωγών λοιπών οπωροκηπευτικών προϊόντων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βάθη, Παναγιώτα
dc.contributor.author Βλάχος, Μιχάλης Α.Μ. 15716
dc.date.accessioned 2018-01-26T08:44:18Z
dc.date.available 2018-01-26T08:44:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6250
dc.description.abstract Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σπαραγγοπαραγωγών και Παραγωγών λοιπών οπωροκηπευτικών προϊόντων <<Δέλτα Οινιάδων>>. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι αυτήν που στηρίζεται στη συλλογή στοιχείων από πηγές της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και στα στοιχεία που προέκυψαν από προσωπικές συνεντεύξεις των στελεχών του συνεταιρισμού σε μια προσπάθεια να αναφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα στοιχεία και τις εργασίες του συνεταιρισμού ώστε και ο πιο ανίδεος του θέματος να μπορεί να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Για το σκοπό αυτό και θέλοντας να πετύχουμε όλα τα παραπάνω, χωρίσαμε την εργασία μας σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θεωρήσαμε σωστό να πούμε λίγα λόγια για τους συνεταιρισμούς από την αρχή της ιστορίας του έως και σήμερα. Εδώ θα ενημερωθεί κάποιος για τα γενικά στοιχεία των συνεταιρισμών και ειδικότερα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς επίσης και για την δομή τους, μαθαίνοντας την ιστορία τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και του χωριού Κατοχή Οινιάδων, όπου έχει την έδρα του και δραστηριοποιείται ο εν λόγω Συνεταιρισμός. Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μία πλούσια αγροτική περιοχή, καθώς και τα χώματά της αλλά και το κλίμα της επιτρέπουν όλων των ειδών τις καλλιέργειες. Στο τρίτο κεφάλαιο μπήκαμε στην περίπτωση της συγκεκριμένης εργασίας και ασχοληθήκαμε όσο πιο αναλυτικά μπορούσαμε με τον Συνεταιρισμό που εξετάζουμε παραθέτοντας στοιχεία για την δομή και την οργάνωσή του. Στο τέταρτο κεφάλαιο δεν παραλείψαμε να ασχοληθούμε με την οικονομική διαχείριση του Συνεταιρισμού, ενώ Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύουμε την συνέντευξη που μας έδωσε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού ο κύριος Ράπτης Παντελής και μας απαντάει σε ερωτήματα που έχουν σχέση με τις εργασίες και τις δραστηριότητες του εργοστασίου – συσκευαστηρίου του Συνεταιρισμού. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Συνεταιρισμοί - Διοίκηση και οργάνωση el
dc.subject Συνεταιρισμοί, Αγροτικοί (Μελέτη περίπτωσης) - Αιτωλοακαρνανία el
dc.title Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών & Παραγωγών λοιπών οπωροκηπευτικών προϊόντων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου